Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 934

Volgende

2 mythes over motivatie op je werk

2 mythes over motivatie op je werk
Gemotiveerd raken in en voor je werk, blijkt niet zo vanzelfsprekend. Een van de verklaringen hiervoor is dat er diverse vormen van motivatie zijn die niet allemaal even goed zijn. Zo is het een mythe dat méér motivatie sowieso beter is.

In een recent onderzoek van HR-bedrijf Bright Plus bij 1.270 Belgen gaven drie op vier leidinggevenden aan dat ze goed weten hoe ze hun medewerkers moeten motiveren. Maar veel medewerkers gaan hier niet mee akkoord. Slechts de helft van hen vindt dat hun manager erin slaagt hen goed te motiveren.

De oorzaak van het verschil ligt net in die verschillende vormen van motivatie. Het meest gekende onderscheid is dat tussen intrinsieke (uit jezelf) en extrinsieke motivatie (van buitenaf). Onder deze laatste vorm valt werken omdat je het zinvol vindt óf omdat het opgelegd wordt, door jezelf (interne dwang) of van buitenaf (externe dwang).

“Maar dwang is een voorbeeld van slechte motivatie”, vindt Linda Cappelle van Bright Plus. Het is, volgens haar, opvallend dat nog zoveel mensen gemotiveerd worden vanuit druk, dwang en controle. Zo werkt volgens hun studie meer dan 30 procent om kritiek van anderen te vermijden. Of hoe meer motivatie niet altijd beter is.

Motivatie van medewerkers: zo pak je het aan

“Je kan dus op vier mogelijke manieren gemotiveerd zijn”, legt Hermina Van Coillie uit. Zij werkte vanuit de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie mee aan de bevraging.

“Er is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij de eerste vorm, intrinsieke motivatie, doe je de taak omdat je die fijn of interessant vindt. De zelfdeterminatietheorie maakt dan nog een extra onderverdeling binnen extrinsieke motivatie: motivatie vanuit zinvolheid, interne dwang of externe dwang.”

Ben jij nog blij met je huidige job? Doe de test!

De mythe van de intrinsieke motivatie

Een tweede mythe is dat intrinsieke motivatie altijd de beste is. “Acht op tien Belgen geloven dat, maar dat is niet zo”, klinkt het. Volgens Cappelle moeten we in de eerste plaats op zoek gaan naar high quality motivatie. High quality omvat enerzijds intrinsieke motivatie, maar ook zinvolheid, een vorm van extrinsieke motivatie. Of hoe zinvol werk ons wel kan doen motiveren.

Want net die zinvolheid biedt overigens mogelijkheden voor werkgevers en leidinggevenden. Intrinsieke motivatie is namelijk niet makkelijk te beïnvloeden als leidinggevende. Maar een taak of project zinvol maken, lukt heel wat beter.

“Het is belangrijk om een verschil te maken tussen dwang, zinvolheid en plezier”, vindt Linda Cappelle. “Dwang zal, zowel wanneer het intern als extern is, niet zorgen voor high quality motivatie. Werkplezier en een gevoel dat wat je doet zinvol is, doet dat wel.”

Lees ook: Helft (jonge) Belgen wil meer zinvol werk

(William Visterin)

30 januari 2023
Anderen bekeken ook