Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Corona-ouderschapsverlof: alles wat je moet weten

De ‘superkern’ van de regering-Wilmès heeft op 2 mei 2020 beslist dat voor de maanden mei en juni een corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden. Wat is dat precies? Wie kan het aanvragen en hoe? En hoeveel bedraagt de uitkering die je dan krijgt? Op al die vragen krijg je hieronder een antwoord…

Wat is het?

Sinds 4 mei 2020 zijn de corona maatregelen versoepeld en gaan zo’n 150.000 mensen (waaronder heel wat tijdelijk werklozen) opnieuw aan de slag. Dat terwijl de scholen nog niet opnieuw geopend zijn. Dat geeft voor velen vanzelfsprekend een probleem.

Ook voor ouders die al een tijdje van thuis uit werken is de combinatie van werk en de opvang van de kinderen (inclusief ‘home teaching’) niet altijd evident. Scholen en crèches voorzien vanaf 4 mei 2020 wel opvang voor ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf niet meer voor de opvang van hun kinderen kunnen instaan. Maar niet iedereen is daar voorstander van. Daarom werd dus een soort van corona-ouderschapsverlof uitgewerkt, dat je kan opnemen in de periode tussen 1 mei 2020 (met terugwerkende kracht) en 30 juni 2020.

Let wel: het corona-ouderschapsverlof kan je alleen deeltijds opnemen. Wie voltijds of minstens 75% werkt, kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of één dag per week. Wie al 4/5de werkt, kan het ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen. Het al dan niet opnemen van coronaverlof zal trouwens geen impact hebben op je saldo van andere vormen van thematische verloven, dus ook niet van je andere ouderschapsverlof.

Voor wie?

Voor alle duidelijkheid: het corona-ouderschapsverlof is geen recht. Het geldt alleen voor werknemers, niet voor zelfstandigen.

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel worden opgenomen als je kind of kinderen maximaal 12 jaar oud zijn. Voor ouders van kinderen met een handicap is er geen leeftijdsbeperking. En hoewel pleegouders geen recht hebben op het ‘gewone’ ouderschapsverlof, werd er voor hen nu een uitzondering gemaakt. Ook als pleegouder en adoptieouder kan je dus gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.

Hoe vraag je het aan?

De voorwaarden om een aanvraag in te dienen, liggen in grote lijnen gelijk met de regeling rond het gewone ouderschapsverlof. Ook nu moet je werkgever dus eerst zijn/haar akkoord geven.

Wie dit extra ouderschapsverlof wil aanvragen, moet zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever heeft zes dagen om te reageren. In onderling overleg kunnen wel kortere termijnen overeengekomen worden.

Aanvragen kan vanaf 1 mei 2020:

  1. Of in één aaneengesloten periode
  2. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand
  3. Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week
  4. Of een combinatie van 2 en 3

De aanvraag dient te verlopen via de RVA.

Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

Wat betekent dit financieel?

De vergoedingen voor het gewone ouderschapsverlof werden als basis genomen voor de uitkering die je krijgt tijdens het corona-ouderschapsverlof (zie kader hieronder). Deze liggen naar verluidt 25% hoger dan bij het ‘gewone’ ouderschapsverlof.

Onderstaande bedragen gelden voor een voltijdse werknemer en worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer:

  1/2 ouderschapsverlof 1/5 ouderschapsverlof
Samenwonende ouder met kinderen Jonger dan 50 jaar 440,96 euro 149,60 euro
Vanaf 50 jaar 594,48 euro 224,40 euro
Alleenwonende ouder met kinderen Privésector 724,94 euro 289,98 euro
Openbare sector zie bedragen samenwonende ouder 201,18 euro
(224,40 euro voor 50+)

(kv) - Bronnen: RVA / VRT / ACV

6 mei 2020
Anderen bekeken ook