Thuiswerken
Vorige

1 van 271

Volgende

Alle rechten en plichten van de telewerker

Wie enkele dagen per week van thuis uit of vanop een andere locatie dan het vertrouwde kantoor werkt, moet daar de nodige apparatuur voor krijgen van de werkgever. Maar als telewerker zijn er ook regels waar je je aan dient te houden. Een bedrijf dat werk wil maken van telewerk, zet best een aantal zaken op een rij.
thuiswerk (Maarten Vande Wiele)
Telewerkers zijn niet onderworpen aan de arbeidsduur. Juridisch is er dan ook geen sprake van overuren, overloon of inhaalrust.

1. Waar is de baas?

Thuiswerk verschilt op een aantal vlakken van het ‘klassieke’ werken. Hoewel het om een gewone arbeidsovereenkomst gaat, werkt de werknemer op een plaats die hij zelf kiest. De werkgever is daar niet aanwezig en heeft zelfs geen toegang tot die plek, tenzij de werknemer daarmee instemt. Gezag uitoefenen wordt zo een stuk moeilijker. Nochtans is net die ‘gezagsrelatie’ een belangrijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst.

Tip voor de werkgever 

U kunt een aantal gezags- en toezichtselementen contractueel inbouwen waaruit blijkt dat u wel degelijk het gezag uitoefent of uzelf de mogelijkheid daartoe geeft. Enkele voorbeelden:

 • Beschrijf het uit te voeren thuiswerk
 • Vermeld een professionele contactpersoon of chef
 • Verplicht rapportering via pc of mail
 • Maak afspraken rond tijdsregistratie via timesheets of in- en uitloggen op pc
 • Verplicht (regelmatig) werkvergaderingen op kantoor bij te wonen
 • Beschrijf de toegangsprocedure van de werkgever tot de woning van de werknemer, bijvoorbeeld voor werkoverleg of dringende technische interventies

2. Is alle apparatuur aanwezig?

De werkgever moet de telewerker de nodige ondersteuning en hulpmiddelen bieden voor de uitvoering van zijn werk, inclusief de installatie van het thuisbureau, tenzij anders overeengekomen.

Tip voor de werkgever 

Volgende punten worden hierbij best in het contract opgenomen:

 • De verplichting om het materiaal als een goede huisvader te gebruiken
 • Spelregels rond (eventueel) privégebruik en gebruik door derden/familieleden
 • De schaderegeling bij defecten door privégebruik of gebruik door derden
 • De onmiddellijke melding van storingen en defecten
 • De toelating voor de werkgever om de werkplaats te betreden om storingen of defecten te verhelpen
 • Werkafspraken tijdens technische storingen: ander werk, tijdelijk werken op kantoor van het bedrijf

3. Is het contract in orde?

De wet zegt dat er voor de aanvang van het telewerk een individueel schriftelijk arbeidscontract moet worden gesloten. Het beleid rond telewerk kan daarin opgenomen worden.

4. Wie betaalt de onkosten?

Een verplichte vermelding in het telewerkcontract betreft de onkostenvergoeding. De wet voorziet hiervoor geen minimum of maximum vergoeding. Zonder begroting in het contract en bij gebrek aan een cao hierover geldt als onkostenvergoeding een wettelijk forfait van 10 procent van het brutoloon dat betrekking heeft op de thuisarbeid.

Een voorbeeld: zonder concrete afspraken heeft een werknemer met een brutomaandwedde van 3.000 euro die 1 dag op de 5 thuiswerkt recht op een kostenvergoeding van 60 euro (€ 3.000/5 x 10%).

Tip voor de werkgever 

U heeft er alle belang bij om iets over de onkostenvergoeding in het contract te voorzien, al was het maar om overeen te komen dat eventuele kosten wel of niet terugbetaald worden.

5. Kunnen thuiswerkers overuren compenseren?

Wie thuiswerkt is (tot nu toe) niet aan de arbeidsduur onderworpen. Juridisch is er dan ook geen sprake van overuren. De werkgever is dan ook geen overloon of inhaalrust verschuldigd. Een mogelijke vorm van tijdsrapportering verandert daar niets aan.

Tip voor de werkgever 

Om misverstanden te vermijden deelt u de regel rond de arbeidsduur best op voorhand mee aan de werknemer. U kan deze ook contractueel voorzien.

6. Help, een ongeval!

De werkgever moet de telewerker informeren over het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bestaat er een comité voor preventie en bescherming op het werk, dat moet die hierbij betrokken worden. Interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker. Werkt die laatste in een bewoonde ruimte, dan moet een bezoek vooraf worden aangekondigd en moet de thuiswerker daarmee hebben ingestemd.

Tip voor de werkgever 

Elke plaats waar telethuiswerk verricht wordt, wordt op voorhand best onderzocht door de preventieadviseur. Aangezien de arbeidsongevallenverzekering hier van toepassing is, brengt u best ook de wetsverzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte van de organisatie van thuisarbeid.

(wv) - Illustratie: (mvw) - Bron: SD Worx - Vademecum voor een beleid rond thuiswerk 

25 april 2013
Aanbevolen jobs

Alle rechten en plichten van de telewerker

Wie enkele dagen per week van thuis uit of vanop een andere locatie dan het vertrouwde kantoor werkt, moet daar de nodige apparatuur voor krijgen van de werkgever. Maar als telewerker zijn er ook regels waar je je aan dient te houden. Een bedrijf dat werk wil maken van telewerk, zet best een aantal zaken op een rij.
thuiswerk (Maarten Vande Wiele)
Telewerkers zijn niet onderworpen aan de arbeidsduur. Juridisch is er dan ook geen sprake van overuren, overloon of inhaalrust.

1. Waar is de baas?

Thuiswerk verschilt op een aantal vlakken van het ‘klassieke’ werken. Hoewel het om een gewone arbeidsovereenkomst gaat, werkt de werknemer op een plaats die hij zelf kiest. De werkgever is daar niet aanwezig en heeft zelfs geen toegang tot die plek, tenzij de werknemer daarmee instemt. Gezag uitoefenen wordt zo een stuk moeilijker. Nochtans is net die ‘gezagsrelatie’ een belangrijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst.

Tip voor de werkgever 

U kunt een aantal gezags- en toezichtselementen contractueel inbouwen waaruit blijkt dat u wel degelijk het gezag uitoefent of uzelf de mogelijkheid daartoe geeft. Enkele voorbeelden:

 • Beschrijf het uit te voeren thuiswerk
 • Vermeld een professionele contactpersoon of chef
 • Verplicht rapportering via pc of mail
 • Maak afspraken rond tijdsregistratie via timesheets of in- en uitloggen op pc
 • Verplicht (regelmatig) werkvergaderingen op kantoor bij te wonen
 • Beschrijf de toegangsprocedure van de werkgever tot de woning van de werknemer, bijvoorbeeld voor werkoverleg of dringende technische interventies

2. Is alle apparatuur aanwezig?

De werkgever moet de telewerker de nodige ondersteuning en hulpmiddelen bieden voor de uitvoering van zijn werk, inclusief de installatie van het thuisbureau, tenzij anders overeengekomen.

Tip voor de werkgever 

Volgende punten worden hierbij best in het contract opgenomen:

 • De verplichting om het materiaal als een goede huisvader te gebruiken
 • Spelregels rond (eventueel) privégebruik en gebruik door derden/familieleden
 • De schaderegeling bij defecten door privégebruik of gebruik door derden
 • De onmiddellijke melding van storingen en defecten
 • De toelating voor de werkgever om de werkplaats te betreden om storingen of defecten te verhelpen
 • Werkafspraken tijdens technische storingen: ander werk, tijdelijk werken op kantoor van het bedrijf

3. Is het contract in orde?

De wet zegt dat er voor de aanvang van het telewerk een individueel schriftelijk arbeidscontract moet worden gesloten. Het beleid rond telewerk kan daarin opgenomen worden.

4. Wie betaalt de onkosten?

Een verplichte vermelding in het telewerkcontract betreft de onkostenvergoeding. De wet voorziet hiervoor geen minimum of maximum vergoeding. Zonder begroting in het contract en bij gebrek aan een cao hierover geldt als onkostenvergoeding een wettelijk forfait van 10 procent van het brutoloon dat betrekking heeft op de thuisarbeid.

Een voorbeeld: zonder concrete afspraken heeft een werknemer met een brutomaandwedde van 3.000 euro die 1 dag op de 5 thuiswerkt recht op een kostenvergoeding van 60 euro (€ 3.000/5 x 10%).

Tip voor de werkgever 

U heeft er alle belang bij om iets over de onkostenvergoeding in het contract te voorzien, al was het maar om overeen te komen dat eventuele kosten wel of niet terugbetaald worden.

5. Kunnen thuiswerkers overuren compenseren?

Wie thuiswerkt is (tot nu toe) niet aan de arbeidsduur onderworpen. Juridisch is er dan ook geen sprake van overuren. De werkgever is dan ook geen overloon of inhaalrust verschuldigd. Een mogelijke vorm van tijdsrapportering verandert daar niets aan.

Tip voor de werkgever 

Om misverstanden te vermijden deelt u de regel rond de arbeidsduur best op voorhand mee aan de werknemer. U kan deze ook contractueel voorzien.

6. Help, een ongeval!

De werkgever moet de telewerker informeren over het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bestaat er een comité voor preventie en bescherming op het werk, dat moet die hierbij betrokken worden. Interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker. Werkt die laatste in een bewoonde ruimte, dan moet een bezoek vooraf worden aangekondigd en moet de thuiswerker daarmee hebben ingestemd.

Tip voor de werkgever 

Elke plaats waar telethuiswerk verricht wordt, wordt op voorhand best onderzocht door de preventieadviseur. Aangezien de arbeidsongevallenverzekering hier van toepassing is, brengt u best ook de wetsverzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte van de organisatie van thuisarbeid.

(wv) - Illustratie: (mvw) - Bron: SD Worx - Vademecum voor een beleid rond thuiswerk 

25 april 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook