7 risico's van langdurige hoge werkdruk

Zeker in crisistijd is het aanlokkelijk voor werkgevers om de werkdruk voor iedereen een beetje te verhogen in plaats van extra werkkracht in te schakelen. Wanneer die tijdelijke hogere werkdruk echter een langdurige situatie wordt, kan dit gevolgen hebben ...
#

“Een hoge werkdruk is niet altijd per se een probleem”, vertelt stress- en burn-outexpert Nell van de Ligt . “Maar wanneer die tijdelijke hoge werkdruk een langdurige situatie wordt, moet je wel oppassen. Want dan loopt een bedrijf extra risico dat er werknemers uitvallen en wordt de goedkope tijdelijke oplossing (geen extra werkkracht inschakelen) een langdurige dure oplossing.”

Als er een hoge werkdruk is op het werk, dan is stress een logisch gevolg. “Door deze extra druk kan er spanning en stress ontstaan. En stress kan schadelijke gevolgen hebben, tenminste als stress te lang aanhoudt.”

“Is de hoge werkdruk van korte duur, dan heeft dat weinig gevolgen. Als je het als werknemer een tijdje druk hebt, hoeft dat niet vervelend te zijn. Iedereen weet dat het een tijdelijke situatie is. De eindstreep staat vast en na de drukte is er weer ruimte. En weet je, sommige medewerkers floreren zelfs bij drukte.”

Ingrijpen bij langdurige hoge werkdruk

Maar blijft de hoge werkdruk lang aanhouden, dan moet een bedrijf zich zorgen gaan maken. Er zijn werknemers die de hogere werkdruk goed kunnen managen, en dan is er geen probleem. Maar dikwijls zal er door te hoge belasting stress ontstaan, en dan is ingrijpen wel belangrijk. “Want langdurige hoge werkdruk kan tot psychische en fysieke klachten leiden. Het risico op ziekteverzuim neemt dus toe”, aldus Nell van de Ligt.

“Daarom dat het belangrijk is dat de manager bij een hoge werkdruk bekijkt of dit kort of lang zal duren. Ook met het personeel overleggen over de te verwachten tijdsduur is cruciaal.”

Een goede inschatting van de tijdsduur is niet altijd evident. “Want een oorspronkelijk korte verhoging van de werkdruk kan langdurig worden. Bijvoorbeeld een zwangerschap of bevalling die veel complicaties geeft, waardoor een medewerker langer afwezig is. Of een werknemer die hervalt en opnieuw geruime tijd afwezig is. Dat kan een manager van te voren niet inschatten, en dan kunnen de achtergebleven collega’s wel eens heel lang overuren moeten draaien.”

Zeker in crisistijd is het aanlokkelijk om bij ziekteverzuim op de afdeling voor een minder dure oplossing te kiezen en de werkdruk te verhogen, en niet tijdelijk een extra werkkracht in te schakelen. “Een begrijpelijke oplossing als de financiën onder druk staan, maar er schuilt wel een gevaar in. Naast de tijdelijke afwezigheid van die ene ervaren kracht, vallen er bij langdurig verzuim dan vaak nog meer medewerkers uit. Dan krijg je het zogenaamde domino-effect.”

De risico's van langdurige hogere werkdruk

1. Hoge ziekteverzuimkosten 

Langdurige stress en een te hoge werkdruk kunnen leiden tot overspannenheid en burn-out, en dat kan weer leiden tot (langdurig) ziekteverzuim bij de werknemers.

2. Minder inzet en motivatie van de werknemers 

Hoge werkdruk en stress ontnemen werknemers hun werkplezier. Het gevolg is vaak dat ze minder gemotiveerd zijn en zich minder inzetten voor het bedrijf.

3. Mindere prestaties 

Hoge werkdruk geeft stress, en stress maakt dat je het werk minder goed overziet en je werk niet meer in de hand houdt. Werknemers zijn dan minder geordend, misschien zelfs slordig, waardoor efficiënt werken moeilijker gaat.

4. Het werkklimaat op de afdeling wordt slechter 

De werksfeer wordt slechter. Medewerkers hebben minder ruimte en de onderlinge samenwerking verloopt moeizamer. Er is minder geduld en begrip voor elkaar.

5. De kwaliteit van het product komt onder druk te staan  

Een gevolg van een te hoge werkdruk kan zijn dat de deadline van de levering niet gehaald wordt of dat de dienst niet zorgvuldig wordt uitgevoerd.

6. Verlies van klanten 

Klanten verwachten kwaliteit en een klantvriendelijke service. Als je niet kan leveren wat je klanten verwachten, gaan ze klagen of lopen ze weg.

7. De mentale weerbaarheid vermindert 

Werkdruk en overbelasting kunnen ook gevolgen hebben voor de thuissituatie. Bijvoorbeeld een klagende oververmoeide partner die zijn spanningen thuis afgereageerd, in de zetel blijft liggen en niets meer doet. Deze spanningen komen bovenop de werkdruk en stress van het werk. Het gaat zich opstapelen. Hierdoor wordt de draagkracht minder en is een werknemer kwetsbaarder voor verzuim.

(mr) 

18 maart 2014
Anderen bekeken ook