5 verschillende stijlen van communiceren: een overzicht

We zijn er ons zelden van bewust, maar toch hanteren we allemaal een typische “stijl” van communiceren… In geval van conflicten, bijvoorbeeld, zal de ene persoon de aanval inzetten, en de andere zich inschikkelijk opstellen.
#

De wetenschappers Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann ontwikkelden een model om deze stijlen inzichtelijk te maken. Zij identificeerden 5 verschillende stijlen, die grafisch op twee assen (“assertiviteit” en “coöperatie”) kunnen uitgezet worden.

5 verschillende communicatiestijlen

Verschillen

De concurrerende stijl is assertief en niet-coöperatief, en is meestal gericht op het verkrijgen van macht. Het eigenbelang primeert op dat van de anderen. Deze stijl is geschikt wanneer er snel moet worden gehandeld of wanneer je je eigenbelang moet verdedigen.

Wanneer we opteren voor een samenwerkende stijl, hanteren we een combinatie van assertief en coöperatief gedrag. Hier wordt een “win-win” oplossing gezocht voor het conflict. Deze stijl is nuttig wanneer je over veel tijd of energie beschikt en wanneer je een creatieve oplossing moet bedenken.

Bij compromis-zoekend gedrag primeert het vinden van een oplossing op het eigenbelang. De oplossing zal slechts gedeeltelijk overeenkomen met de eigen doelstellingen, en die van de andere partij. Deze stijl is geschikt wanneer het problemen van matig belang betreft of wanneer het over een tijdelijke oplossing gaat.

Wanneer we de ontwijkende communicatiestijl aanwenden in conflictsituaties, gedragen we ons zowel niet-assertief als niet-coöperatief. Het probleem wordt niet aangepakt. Deze stijl is geschikt wanneer de problemen niet belangrijk zijn of wanneer je tijd moet winnen.

De inschikkelijke stijl tenslotte, staat haaks op de concurrerende stijl, waar ze het eigenbelang ondergeschikt maakt aan dat van de anderen. Deze stijl is coöperatief en niet-assertief, en is nuttig om good-will op te bouwen, om redelijkheid te demonstreren of simpelweg om de vrede te bewaren.

Doe de test

Het leren onderkennen van situaties, en het experimenteren met verschillende conflictmanagement-stijlen, vraagt heel wat oefening. Je kan je hierin trainen, al dan niet met de hulp van een Coach. Je zou kunnen starten met het doen van een test, om na te gaan wat je typische communicatiestijl is, in geval van conflicten...

TEST: Hoe reageer jij wanneer je het volledig oneens bent met iemand?

(yl) - Bron: MyCoach 

5 verschillende communicatiestijlen
Uiteraard bestrijken we allen een groot deel van het spectrum, en naargelang de situatie passen we onze stijl aan. Bovendien bestaat er geen “juiste” stijl. Het is wel belangrijk om te leren om situaties te analyseren, en af te leiden wat de meest geschikte vorm van communicatie is, in een welbepaalde context. 13 april 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook