Collega's
Vorige

1 van 559

Volgende

Probleem op je werk? Zo los je 't creatief op

problemen man kantoor
Problemen op het werk kan je niet vermijden. Welke functie je ook uitoefent, in welke sector dan ook, vroeg of laat doet er zich een probleem voor: een ontevreden klant, een computersysteem dat uitvalt, vergetelheden ... Hoe pak je dit het best aan?

Hieronder sommen we 5 tips op om problemen op het werk op te lossen...

1. Ga het probleem niet uit de weg

Bepaalde problemen laten zich niet negeren, zoals een defect systeem dat werken onmogelijk maakt. Maar andere, zoals klachten van klanten, ontevredenheid bij het personeel, communicatiestoornissen … worden soms aan de kant geschoven, omdat het nu eenmaal tijd vraagt om een oplossing te bedenken. Steek je hoofd echter niet in het zand. Zeker als een probleem zich regelmatig voordoet, loont het de moeite om het op te lossen. Op die manier wordt het vlotter en aangenamer werken voor iedereen.

2. Denk op lange termijn

Het is relatief eenvoudig om problemen case by case op te lossen. Maar op lange termijn los je daar niets mee op. Onderzoek de oorzaken van problemen tot op het bot, en zoek naar een structurele en duurzame oplossing. Betrek hierbij alle betrokkenen, zodat je het probleem vanuit verschillende standpunten kan bekijken. Denk eraan, de meest evidente oplossing is niet altijd de beste.

3. Focus op de oplossing, niet op de schuld

Wanneer er iets fout loopt op het werk, proberen mensen zich vaak in te dekken. Ze ontkennen dat ze bij de fout of het probleem betrokken zijn. Of erger: ze schuiven de verantwoordelijkheid af op iemand anders. Hoewel het in bepaalde gevallen nodig is om de ‘schuldige’ aan te spreken, zeker als de fout zich vaker voordoet, is dit niet altijd heel productief. Belangrijker is om omstandigheden te creëren die de kans op fouten of problemen minimaliseren.

4. Kijk verder dan je eigen bedrijf

Heel wat problemen, zoals productiviteitsvermindering, communicatiestoornissen … doen zich in veel bedrijven voor. Het loont dan ook de moeite om na te gaan hoe deze problemen elders opgelost worden, zelfs buiten je sector. Bovendien sta je er niet alleen voor. Er zijn heel wat externe consultants, elk met hun eigen expertise, die je bedrijf grondig onder de loep nemen en oplossingen formuleren voor pertinente problemen. Een frisse blik kan heel wat doen.

5. Evalueer

Uiteraard moet de gekozen oplossing het probleem verhelpen. Maar ga ook na of de oplossing, een nieuwe werkwijze bijvoorbeeld, niet elders een nieuw probleem veroorzaakt. Evalueer of de oplossing werkbaar is voor de betrokkenen. Vergt ze niet te veel inspanning, te veel tijd? Doorstaat ze veranderende werkomstandigheden? Enkel door de oplossing te evalueren en bij te sturen waar nodig, zorg je dat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet.

(mr)

21 augustus 2019
Anderen bekeken ook