Wat is een loonbarema?

Een loonbarema is een tabel met brutolonen. Ook de termen barema, loonschaal, loonhoogte of conventioneel loon worden gebruikt. De bedragen op de tabel stijgen naargelang de werknemer een bepaalde vooruitgang maakt in zijn carrière.

Barema's worden per sector afgesproken door werkgevers en vakbonden in zogenaamde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Het maakt dus een verschil in welke sector je werkt: je buurman met dezelfde opleiding en hetzelfde niveau van verantwoordelijkheid kan meer of minder verdienen dan jij, alleen maar omdat jullie in verschillende bedrijfstakken werken.

Wat ook kan, is dat jouw bedrijf een eigen barema hanteert. Dat moet dan wel hoger zijn dat wat in de sector is afgesproken. De barema’s in een cao vormen dan de minimumlonen.

Meer info over Hoeveel ben ik waard? , Loonbrief

08/09/2008