Hoe lang mag je als jobstudent werken?

tijd

Per kalenderjaar mag je momenteel maximaal 50 dagen werken als jobstudent, volledig vrij op te nemen tijdens het jaar, aan zeer interessante voorwaarden voor jezelf en je werkgever.

Mag ik ook meer dan 50 dagen werken?

Wie meer werkt, gaat vanaf dag 51 over naar het gewone werknemersstatuut met de daarbij horende sociale zekerheid.

Hoeveel dagen je dit jaar precies al gewerkt hebt, kan je nagaan via de dagenteller Student@work van de RSZ.

De federale regering besliste bovendien om vanaf 2017 over te stappen naar een flexibeler systeem in uren. Zo zal je per kalenderjaar tot 475 uren mogen werken. Je zal dus iets meer kunnen werken dan voordien en je verliest ook niet telkens een volledige dag van je krediet op werkdagen waarop je maar een paar uren werkt. Je werkgever zal je ook flexibeler kunnen inschakelen om pieken en dalen op te vangen.

Hoeveel uur per dag of per week mag ik als jobstudent aan de slag?

De normale arbeidsduur voor jobstudenten is gemiddeld 8 uur per dag, en maximum 38 uren per week. Voor bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de horeca, bestaan wel uitzonderingen.

Voor minderjarige studenten gelden ook striktere voorwaarden om overuren te presteren. Als er dringend een machine moet worden hersteld, kan het bijvoorbeeld wel. Presteer je als student overuren, dan heb je recht op inhaalrust. Deze inhaalrust moet voor het einde van de volgende week in één keer worden opgenomen.

(kv) - Met dank aan Laga. 

Meer info over Studentenjob

11/07/2016