Soorten contracten Vorige

1 van 49

Volgende

Werknemers met 2 deeltijdse functies kunnen nu ook 1/5de tijdskrediet opnemen

Sinds 2017 zijn er een aantal wijzigingen gebeurd op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. De sociale partners kwamen onder andere overeen dat het 1/5de tijdskrediet ook mogelijk wordt voor werknemers die twee deeltijdse functies uitoefenen. Annelies Bries, juridisch experte van Acerta, geeft tekst en uitleg.

6 februari 2017

Delen

tijdskrediet papa

Om een beroep te kunnen doen op een loopbaanvermindering met 1/5de moet de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met zijn werkgever gedurende 24 maanden die voorafgaan aan zijn aanvraag bij de werkgever en moet hij bovendien gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling gespreid over vijf dagen of meer en dit gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan zijn werkgever.

Nieuw

Een werknemer die twee deeltijdse functies combineert bij dezelfde werkgever kon reeds beroep doen op het tijdskrediet op voorwaarde dat zijn twee deeltijdse tewerkstellingen samen een voltijdse vormden.

Nu wordt in cao 103 deze mogelijkheid expliciet ingeschreven en zullen niet alleen werknemers met twee deeltijdse functies bij dezelfde werkgever maar ook werknemers met twee deeltijdse functies bij twee verschillende werkgevers gebruik kunnen maken van de 1/5de loopbaanvermindering.

Voorwaarden

Bovenstaande geldt voor zover de totale tewerkstelling minstens een voltijdse tewerkstelling omvat. De duurtijd en de aanvangsdatum van het tijdskrediet moet bij beide werkgevers wel identiek zijn én de verminderingen moet bij beide werkgevers samen een vermindering van 1/5de vormen.

De 1/5de loopbaanvermindering moet proportioneel worden opgenomen bij elk van de twee werkgevers.

Uiteraard hebben werkgeversorganisaties aangedrongen op de vereiste dat de werkgever waar de onderbreking wordt aangevraagd zijn toestemming nodig is.

Opgelet!

De nieuwe cao 103 zal niet onmiddellijk van toepassing zijn op 1 januari 2017. De nieuwe cao 103 vraagt de aanpassing van onder andere het KB-uitkeringen dat het recht op uitkering regelt.

De nieuwe cao 103 voorziet dat hij pas in werking zal treden wanneer ook het koninklijk besluit in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2017.

(sdc) - Met dank aan Acerta 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?