Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 886

Volgende
Volgend artikel:

Vraag naar green skills in jobs blijft stijgen

Werknemers die meerdere talen spreken zijn de beste

Mensen die meerdere talen spreken, kunnen van onschatbare waarde zijn voor bedrijven. Niet alleen om hun taalkennis, maar vooral om hoe die taalflexibiliteit hun hersenen gevormd heeft.

Het leren van meerdere talen verandert de structuur van de hersenen. Dus wanneer enkele multilinguisten in een bedrijf worden samen gebracht, kan dit de manier van denken binnen het bedrijf helemaal veranderen. Handig voor wie een nieuwe wind door de kantoren wil laten waaien, een nieuwe aanpak wil hanteren en hiervoor out-of-the-box wil denken.

Multicultureel bewustzijn

Tenminste dat is het idee achter het boek 'Linguanomics: What is the Market Potential of Multilingualism?'. Auteur Gabrielle Hogan-Brun, professor taalstudies aan de University of Bristol: "We weten al dat bedrijven floreren door de diversiteit aan ideeën van multiculturele werknemers. Een multicultureel bewustzijn is een essentiële zachte vaardigheid.” Ze voert daarbij een onderzoek van The Economist aan waarin zo’n 600 internationale ceo’s getuigen dat de multiculturele aard van hun teams de innovatie in hun organisatie net verhoogt.

De rol van taal

Maar de gebruikte taal is minstens even belangrijk als de waaier aan culturele invloeden. Onder taalkundigen heerst het idee dat de structuur van een taal het beeld dat iemand heeft over zijn omgeving, beïnvloedt. "Dit zou betekenen dat mensen met verschillende taalachtergronden ook op andere manieren denken en communiceren,” zegt Hogan-Brun. Ze verklaart verder: “Zo zouden dan ook verschillende mentale modellen en semantische associaties worden gehanteerd. Gemengde taalgroepen zoeken daardoor vaker innovatieve oplossingen voor praktische problemen."

Multilinguïsme

"Onderzoek wijst uit dat meertalige hersenen anders functioneren dan het eentalig brein,” legt Hogan-Brun uit. "Wanneer personen een tweede taal spreken, worden andere delen van de hersenen geactiveerd.”

De cognitieve voordelen van multilinguïsme komen ook steeds meer aan het licht. Zo zou er sprake zijn van een verbeterd aandachtsvermogen en beter ontwikkelde verbale en ruimtelijke vaardigheden. Daarnaast blijkt dat wanneer iemand communiceert of denkt in zijn of haar tweede taal er meer rationele beslissingen worden genomen, want er wordt een groter cognitief en emotioneel inzicht ontwikkeld.

"Al deze vaststellingen tonen dat meertaligen een aantal karakteristieken bezitten die door het bedrijfsleven sterk worden gewaardeerd. Ze vormen een meerwaarde bij onder meer de planning, het beheer van complexe materies en probleemoplossing,” aldus de auteur.

Teamwork

Ze besluit dat de creatie van een meertalig team ondernemingen net een brede waaier aan interessante tools en inzichten biedt. “Naarmate de diversiteit van het team toeneemt, kan er meer worden gerealiseerd. Een bredere waaier van etnische en socio-economische achtergronden heeft niet alleen een positieve impact op de bedrijfscultuur, maar de meertaligheid geeft door die verschillende achtergronden ook toegang tot originele oplossingen. Op die manier kunnen deze teams het bedrijf een concurrentieel voordeel bezorgen, terwijl bovendien het intellectueel kapitaal van de onderneming groeit.”

(sjv) – Bron: Express Business 

13 augustus 2018
Anderen bekeken ook