Carrière
Vorige

1 van 1147

Volgende
Volgend artikel:

Hoe strikt zijn de regels rond telewerk?

Hoe trouw blijven werknemers hun werkgever gemiddeld?

We mogen ons werk dan wel al eens vervloeken, toch zijn Belgen behoorlijk loyaal aan hun werkgever. Zo ligt de gemiddelde anciënniteit een stuk hoger dan 10 jaar geleden. Hoe loyaal zijn we precies? En is die loyaliteit wel een goede zaak?

1 op 3 medewerkers blijft minstens 10 jaar bij dezelfde werkgever

In 2019 werkte 54% van de werknemers meer dan 5 jaar bij dezelfde werkgever, 1 op 3 had zelfs een anciënniteit van meer dan 10 jaar. Bovendien lag de gemiddelde anciënniteit in 2019 hoger dan in 2009. Toen bedroeg deze 10 jaar en 1,5 maand, in 2014 was het al gestegen tot 10 jaar en 4,5 maanden en vandaag bedraagt de gemiddelde anciënniteit bijna 11 jaar.

Grafiek 1 anciënniteit

Waar we de trouwste medewerkers terugvinden? In de financiële sector: daar ligt de gemiddelde anciënniteit op 21 jaar en 9 maanden. Dat is meer dan het dubbele van het nationale gemiddelde. Daartegenover staan de dienstensector en de handel, met een gemiddelde van 7 jaar.

Grafiek 2 anciënniteit

Meer jobs en minder uitdiensttredingen

Ter verduidelijking: anciënniteit is het saldo van werknemers in dienst gekomen, werknemers in dienst gebleven en werknemers uit dienst gegaan. Dat de anciënniteit stijgt, is geen verrassing voor hr-dienstverlener Acerta.

“Periodes waarin er veel jobs bijkomen, zoals dat de voorbije jaren het geval was, laten de gemiddelde anciënniteit zakken, want elke nieuwe aanwerving heeft per definitie nog geen anciënniteit. Het omgekeerde effect heb je als de uitstroom vermindert: dat laat de anciënniteit stijgen, tenzij alleen de recenter aangeworvenen vertrekken. Per saldo geeft dat een lichte stijging in gemiddelde anciënniteit over de voorbije jaren, mogen we vaststellen op basis van onze cijfers”, vertelt Tom Vlieghe, Director Acerta Talent Center.

Hoe groter de organisatie, hoe hoger de anciënniteit

Of je nu arbeider of bediende, man of vrouw bent, maakt weinig verschil voor de anciënniteit. Wat wel een rol speelt, is de grootte van de onderneming waarvoor je werkt. Dat is niet onlogisch: grote bedrijven hebben meer mogelijkheden wat betreft voortdurende opleiding, rematching en interne mobiliteit. Als een medewerker er na verloop van tijd nood aan zou hebben, kan hij of zij een nieuwe uitdaging vinden binnen hetzelfde bedrijf.

Is een hoge anciënniteit wenselijk?

Dat hangt ervan af, want er bestaat zoiets als een ‘5-year itch’ op werkvlak. Het is heel normaal om na 5 jaar bij dezelfde werkgever te beginnen nadenken over wat je bereikt hebt, of je voldoende appreciatie krijgt en hoe je verder wil. En of je wil blijven of niet. De manier waarop je werkgever jouw ‘jeuk’ bestrijdt, is cruciaal voor je eindbeslissing. Daarbij is het zeer belangrijk dat toekomstperspectieven bespreekbaar zijn voor beide partijen. “Vergelijk het met fietsen: als je continu recht op je trappers moet staan hou je dat niet lang vol. Anderzijds wordt het snel saai als je tijdens een versnelling weinig weerstand voelt. Het is de combinatie die het werkbaar maakt”, besluit Tom Vlieghe van Acerta.

“Cruciaal is dat werknemer en werkgever een open dialoog kunnen aangaan over toekomstperspectieven. Als dan blijkt dat de individuele ontwikkelingsnoden van een medewerker en de noden van de organisatie een andere richting uitgaan, is het geen schande om buiten de relatie naar een passende uitdaging te kijken. We weten uit onderzoek dat 1 op 2 werknemers ervoor openstaat om op een later moment terug te keren naar een ex-werkgever. Een medewerker die terugkeert heeft een positief effect op het team, bovendien brengt hij of zij nieuwe inzichten met zich mee die hij intussen extern heeft opgedaan.”

(mr)

Over het onderzoek van Acerta

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van ruim 260.000 werknemers actief bij meer dan 32.000 werkgevers uit de private sector, met een overeenkomst van onbepaalde duur op 31 december in 2009, 2014 en 2019. Hiertoe behoren zowel kmo’s als grote ondernemingen.

14 februari 2020
Anderen bekeken ook