Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 266

Volgende

55-jarige verdient 75% meer dan 25-jarige

55-plus vs. 25-plus
Bedienden ouder dan 55 verdienen gemiddeld ruim 75% meer dan hun collega’s van 25 jaar. In sommige sectoren verdienen de ouderen zelfs dubbel zoveel. Een onderzoek legt nu de redenen bloot…

Het loon van een 55-jarige bediende in de profitsector is gemiddeld 76,38% hoger dan het loon van zijn 25-jarige collega. Dit betekent dat voor elke 100 euro die een 25-jarige ontvangt, een 55-jarige 176,38 euro krijgt. Behalve anciënniteit, spelen ook andere factoren een rol. Zo is het belangrijk te kijken naar bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid die de 55-jarige moet dragen in zijn functie en de evolutie die hij of zij heeft doorgemaakt doorheen de jaren. Dat blijkt uit een vergelijking van de voltijdse brutolonen van bedienden door Acerta.

Jaarlijkse loonsverhoging terecht?

In België is iedereen wel vertrouwd met het begrip “anciënniteit”. Afkomstig van het Franse woord “ancien”, wat oud betekent, wordt het begrip meestal gebruikt voor het aantal dienstjaren die iemand bij dezelfde werkgever werkt. Zo stijgt het loon van een werknemer vaak jaar na jaar, als beloning voor zijn trouwe dienst aan het bedrijf. “De anciënniteitsverhoging leidt te dikwijls tot een quasi automatische loonstijging over de jaren”, vindt Annelies Baelus, Director Acerta Consult.

Hierdoor verloopt de vooruitgang in het kunnen van de werknemer niet gelijk met zijn loonsverhoging. Een bevraging door Acerta leert dat werkgevers oordelen dat  de ‘waarde’ van een werknemer de eerste jaren inderdaad toeneemt, maar dat die toename niet zo lineair loopt en niet zo voortdurend is als het systeem van anciënniteitsverhogingen suggereert.

Annelies Baelus: “Het automatisme van de anciënniteitsverloning strookt ook niet met de huidige trend om dingen “op maat” te organiseren. We leven in een wereld met grote vrijheden, met mondige, kritische mensen, met een doorgedreven individualisering. Dan wordt iets als een anciënniteitsverhoging al snel een blok aan het been. Zowel voor werkgevers, die ook een werknemer die niet gegroeid is in zijn job een loonsverhoging moeten geven, als voor werknemers die misschien extra vooruitgang hebben geboekt, maar zich toch moeten schikken in een “normale” anciënniteitsstap. Een blok waardoor kort op de bal spelen moeilijk wordt. En kort op de bal spelen is nochtans wat bedrijven moeten kunnen doen.”

Tot 114% loonkloof in grote bedrijven

Hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op doorgroeien. Des te groter wordt de toename van het loon, zo blijkt uit het onderzoek. De loonkloof tussen 25- en 55-jarigen is in bedrijven met meer dan 500 bedienden zelfs 114%.

Grafiek: Loonkloof 25- vs. 55-jarigen
“Het is logisch dat het loonverschil tussen jongeren en ouderen groter is in grotere bedrijven. Immers, kleine ondernemingen hebben veelal een vlakkere structuur.  Dat heeft tot gevolg dat de doorgroeimogelijkheden ook groter zijn in grotere bedrijven en deze doorgroei loopt meestal parallel met de groei in leeftijdsjaren”, zegt Annelies Baelus van Acerta.

Grote sectorverschillen

Wanneer we kijken naar de social profit sector, krijgen de 55-jarigen (en ouder) “slechts” 48% meer dan de 25-jarigen. Dit is een groot verschil met de 76% in de profitsector. Hiervoor zijn twee verklaringen:

  • Doorgroeimogelijkheden in de social profit zijn erg strak georganiseerd, er zijn vaste functieklassen en er is een minder grote differentiatie.
  • De baremastructuur van lonen in de social profit zorgt voor minder evolutie dan in de profit.

Grafiek: Loonkloof 25 vs. 55 jaar
De verschillen zijn echter niet alleen terug te vinden tussen profit en social profit, ook binnen de profitsector zijn er nog grote verschillen merkbaar. In de Bank- en de Verzekeringssector noteren we een verschil van loon maal twee. Ook de Chemie en de sector Metaal tekenen een bovengemiddeld verschil op. Sectoren binnen de profit met een lager dan gemiddelde loonkloof zijn onder meer het  Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC200) en de Distributie, met voor die laatste een loonverschil van slechts 15 %.

(mr) 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

55-jarige verdient 75% meer dan 25-jarige

55-plus vs. 25-plus
Bedienden ouder dan 55 verdienen gemiddeld ruim 75% meer dan hun collega’s van 25 jaar. In sommige sectoren verdienen de ouderen zelfs dubbel zoveel. Een onderzoek legt nu de redenen bloot…

Het loon van een 55-jarige bediende in de profitsector is gemiddeld 76,38% hoger dan het loon van zijn 25-jarige collega. Dit betekent dat voor elke 100 euro die een 25-jarige ontvangt, een 55-jarige 176,38 euro krijgt. Behalve anciënniteit, spelen ook andere factoren een rol. Zo is het belangrijk te kijken naar bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid die de 55-jarige moet dragen in zijn functie en de evolutie die hij of zij heeft doorgemaakt doorheen de jaren. Dat blijkt uit een vergelijking van de voltijdse brutolonen van bedienden door Acerta.

Jaarlijkse loonsverhoging terecht?

In België is iedereen wel vertrouwd met het begrip “anciënniteit”. Afkomstig van het Franse woord “ancien”, wat oud betekent, wordt het begrip meestal gebruikt voor het aantal dienstjaren die iemand bij dezelfde werkgever werkt. Zo stijgt het loon van een werknemer vaak jaar na jaar, als beloning voor zijn trouwe dienst aan het bedrijf. “De anciënniteitsverhoging leidt te dikwijls tot een quasi automatische loonstijging over de jaren”, vindt Annelies Baelus, Director Acerta Consult.

Hierdoor verloopt de vooruitgang in het kunnen van de werknemer niet gelijk met zijn loonsverhoging. Een bevraging door Acerta leert dat werkgevers oordelen dat  de ‘waarde’ van een werknemer de eerste jaren inderdaad toeneemt, maar dat die toename niet zo lineair loopt en niet zo voortdurend is als het systeem van anciënniteitsverhogingen suggereert.

Annelies Baelus: “Het automatisme van de anciënniteitsverloning strookt ook niet met de huidige trend om dingen “op maat” te organiseren. We leven in een wereld met grote vrijheden, met mondige, kritische mensen, met een doorgedreven individualisering. Dan wordt iets als een anciënniteitsverhoging al snel een blok aan het been. Zowel voor werkgevers, die ook een werknemer die niet gegroeid is in zijn job een loonsverhoging moeten geven, als voor werknemers die misschien extra vooruitgang hebben geboekt, maar zich toch moeten schikken in een “normale” anciënniteitsstap. Een blok waardoor kort op de bal spelen moeilijk wordt. En kort op de bal spelen is nochtans wat bedrijven moeten kunnen doen.”

Tot 114% loonkloof in grote bedrijven

Hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op doorgroeien. Des te groter wordt de toename van het loon, zo blijkt uit het onderzoek. De loonkloof tussen 25- en 55-jarigen is in bedrijven met meer dan 500 bedienden zelfs 114%.

Grafiek: Loonkloof 25- vs. 55-jarigen
“Het is logisch dat het loonverschil tussen jongeren en ouderen groter is in grotere bedrijven. Immers, kleine ondernemingen hebben veelal een vlakkere structuur.  Dat heeft tot gevolg dat de doorgroeimogelijkheden ook groter zijn in grotere bedrijven en deze doorgroei loopt meestal parallel met de groei in leeftijdsjaren”, zegt Annelies Baelus van Acerta.

Grote sectorverschillen

Wanneer we kijken naar de social profit sector, krijgen de 55-jarigen (en ouder) “slechts” 48% meer dan de 25-jarigen. Dit is een groot verschil met de 76% in de profitsector. Hiervoor zijn twee verklaringen:

  • Doorgroeimogelijkheden in de social profit zijn erg strak georganiseerd, er zijn vaste functieklassen en er is een minder grote differentiatie.
  • De baremastructuur van lonen in de social profit zorgt voor minder evolutie dan in de profit.

Grafiek: Loonkloof 25 vs. 55 jaar
De verschillen zijn echter niet alleen terug te vinden tussen profit en social profit, ook binnen de profitsector zijn er nog grote verschillen merkbaar. In de Bank- en de Verzekeringssector noteren we een verschil van loon maal twee. Ook de Chemie en de sector Metaal tekenen een bovengemiddeld verschil op. Sectoren binnen de profit met een lager dan gemiddelde loonkloof zijn onder meer het  Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC200) en de Distributie, met voor die laatste een loonverschil van slechts 15 %.

(mr) 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook