Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 275

Volgende
Volgend artikel:

Brussel betaalt het best

‘Wie loonpakket eerlijk vindt, zal zich graag dubbel plooien’

Een werknemer die vertrouwen heeft in zijn management en het gevoel heeft dat hij voor zijn prestaties correct wordt verloond, zal véél beter functioneren dan anderen. Volgens hr-consultant Gyorgy Czanik (uit Neerpelt) is het vertrouwen van het personeel in hun oversten zelfs cruciaal voor het succes van hele organisatie. Czanik heeft een model ontwikkeld dat specifiek focust op het verhogen van de tevredenheid over de loonpolitiek.

"In mijn jarenlange ervaring als personeelsmanager (bij o.a. AB Inbev en TNT Express) en consultant heb ik vastgesteld dat er heel veel potentieel in een organisatie verloren gaat als er geen vertrouwen is bij de werknemers", begint Gyorgy Czanik van GCZ International HR Services. "Als zij echter het gevoel hebben dat hun werk correct wordt gewaardeerd en vergoed, gaan ze voor hun bedrijf door het vuur. Het hanteren van een vertrouwd loonbeleid, zoals eerlijkheid en transparantie, is dus een win-winsituatie voor beide partijen."

Hij gaat zelfs nog een stap verder: "Tal van studies wijzen uit dat er een directe correlatie is tussen enerzijds het vertrouwen van werknemers in het management en anderzijds de prestaties van de hele organisatie. Factoren die hierdoor worden beïnvloed zijn onder meer de efficiëntie, innovatiekracht, geleverde kwaliteit, de veerkracht bij tegenslag, de reactie op verandering, de rententie van personeel, de mond-tot-mondreclame om het bedrijf bij anderen aan te bevelen, de feedback van klanten, enzovoort. En ook voor de werknemer zelf zijn er enorme voordelen mogelijk. Als ze qua vertrouwen in management op het werk 1 punt stijgen op een schaal van 0 tot 10 (dus 10 procent), komt dat overeen met evenveel verhoging van de levenskwaliteit die zij ervaren bij een loonsverhoging van 36 procent."

Bedrijfscultuur

Om dat proces te sturen, heeft Gyorgy Czanik een model opgesteld waarmee hij het vertrouwen van de werknemers kan opvijzelen. "Vertrouwen verliezen kan enorm snel gaan, terwijl het opbouwen ervan een eeuwigheid in beslag kan nemen. Het probleem is dat hier geen vaste definitie voor bestaat. Waarom hebben we meer vertrouwen in een specialist dan in een huisarts? Het is een gevoel dat niet altijd zichbaar of te verklaren is. Vooraleer dit in een bedrijf kan aangepakt worden, moet er een scan gebeuren: wat is de geschiedenis van de organisatie, zijn er overnames of fusies gebeurd, wat zijn de waarden en normen die overheersen in de bedrijfscultuur, hoe verloopt de communicatie, welke evaluatie- en functioneringsgesprekken worden er gehouden, enzovoort. Op basis daarvan kan er vervolgens een strategie rond verloning (compensation & benefits) worden bepaald, zodat het vertrouwen van de medewerkers kan stijgen."

Gefrustreerd?

De consultant focust voor zijn oplossingen niet direct op het verbeteren van de managementvaardigheden bij de oversten, waar ook een erg belangrijke sleutel tot meer vertrouwen kan liggen. Hij legt zich eerder in de omkadering van het bedrijf, toe op de procedures voor verloning. "Een bedrijf heeft een aantal interactiemomenten om de tevredenheid van de werknemers over het verloningspakket op te krikken", zegt hij.

"Bijvoorbeeld als ze maandelijks hun loonbrief in handen krijgen, of jaarlijks een evaluatiegesprek houden. Worden die kansen gegrepen om een positieve ervaring te scheppen? Weten de werknemers waarom zij 'maar' zoveel loon of bonus krijgen en hun collega's misschien meer? Komt dit overeen met hoeveel ze zelf denken waard te zijn? Met andere woorden: reageren ze hier blij op, of eerder gefrustreerd? De perceptie van deze interactie is superbelangrijk, zowel voor het bedrijf als voor de werknemers zelf."

Niet sexy

Het komt er concreet op neer dat de juiste principes en het proces van de opbouw van het loonpakket worden toegepast, en hierover in alle openheid gecommuniceerd wordt door de onderneming. "Het moet duidelijk zijn op welke principes de loonschalen, anciënniteitstabellen en commissies zich baseren. Waarom iemand die in een 'cafetariaplan' kiest voor een grotere auto, misschien minder verlofdagen of een lager pensioen krijgt. Welke prestaties in het takenpakket tot hoeveel opslag leiden. Waarom een Belgische werknemer minder overhoudt dan zijn Nederlandse collega. Enzovoort. Het is de kunst die tientallen parameters van vertrouwen zodanig goed in het beleid te integreren dat een werknemer weet dat het hele proces solide, professioneel en correct verloopt.”

“Communicatie is alles, zowel mondeling, digitaal als op papier. Inhoudelijk moet het kloppen, maar ook wie het meedeelt en de manier waarop, zijn belangrijk. Het is voor dat alles dat ik een gestandaardiseerde methode heb uitgewerkt, die al deze punten stap voor stap analyseert en de potentiële optimalisatiemogelijkheden in kaart brengt. Geen sexy materie, maar wel cruciaal om de enorme loonkosten in ons land én de 'war for talent' te kunnen bestrijden. Want als dat vertrouwen goed zit, heb je gegarandeerd werknemers die elke dag fluitend naar het werk gaan en zich met plezier dubbel plooien voor de organisatie."

(km) - Meer info: ebtt.biz 

22 juni 2018
Anderen bekeken ook