Meer/minder verdienen Vorige

1 van 279

Volgende

Welk loon staat er tegenover een 24/24 permanentiebeurtrol?

Onze baas voert een 24/24 permanentiebeurtrol in op onze dienst en verwacht van ons een loonvoorstel. Wat nu?

18 februari 2010

Delen

permanentie = altijd bereikbaar zijn
Permanentie = altijd bereikbaar zijn!

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moet een onderscheid gemaakt worden tussen het voorzien van een permanentie op het werk en het voorzien van een permanentie van thuis uit.

Als de werknemer tijdens zijn permanentiebeurt op het werk aanwezig moet zijn (beschikbaarheid op de werkplaats), wordt deze tijd beschouwd als arbeidstijd ongeacht of er prestaties geleverd worden of niet; de werknemer staat immers ter beschikking van de werkgever en kan niet vrij over zijn tijd beschikken. Het gevolg hiervan is dat de werknemer voor deze uren zijn normaal loon doorbetaald moet krijgen en dat deze tijd meegeteld wordt om de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur van de werknemer te berekenen. Worden deze uren ’s nachts of tijdens het weekend gepresteerd, dan heeft de werknemer in veel gevallen bovendien nog recht op een loontoeslag.

Beschikbaarheid thuis

Indien de werknemer ‘enkel’ bereikbaar moet zijn (oproep via gsm …) en indien nodig voldoende tijd krijgt om in geval van een oproep op het werk of bij de klant te geraken, spreekt men over bereikbaarheid of beschikbaarheid thuis. In dat geval is er enkel sprake van arbeidstijd van zodra er een effectieve oproep is; de werknemer heeft hier immers veel meer vrijheid om zijn tijd in te vullen. Arbeidstijd is er dan pas nadat de oproep leidde tot een interventie en voor deze arbeidstijd moet de werknemer zijn normale loon uitbetaald krijgen (en de eventuele toeslagen voor nacht- of weekendwerk).

Stand-byvergoeding

Voor de periodes dat de werknemer bereikbaar moet zijn, maar geen arbeid levert, is geen loon verschuldigd, maar moet wel een soort stand-byvergoeding aan de werknemer betaald worden. Over de hoogte van deze vergoeding bestaat geen algemene wettelijke regeling, maar in verschillende sectoren werd hier wel een bedrag voor voorzien. Bestaat er niets in de sector waar u werkt, dan dient u met uw werkgever een redelijk bedrag overeen te komen (eventueel gebaseerd op wat er in een andere sector werd voorzien).

Opgelet! Om in een permanentiebeurtrol van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te kunnen voorzien, moet in de eerste plaats nagegaan worden of nachtarbeid en zondagarbeid in de onderneming toegelaten zijn. Is dit niet het geval dan mag er immers niet op zondag of tussen 20u en 6u gewerkt worden. Een afwijking van het verbod op zondagarbeid en/of nachtarbeid kan eventueel ingevoerd worden via een strikte procedure.

in samenwerking met Securex   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?