Bazen
Vorige

1 van 452

Volgende

Weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke baas

zakenvrouw vs. zakenman
Het idee dat vrouwen in leidinggevende functies fundamenteel verschillen van hun mannelijke collega’s is wijdverspreid. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen en HR-adviesverlener Hudson wijst echter uit dat vrouwen en mannen in leidinggevende functies veel meer op elkaar lijken dan verschillen.

Stereotypes over de leiderschapsstijl van vrouwen variëren van uiterst negatief tot heel positief: sommigen zijn ervan overtuigd dat vrouwen te weinig gedreven of te emotioneel zijn om goed leiding te kunnen geven. Wie het positief ziet, prijst vrouwen dan weer om hun unieke aanpak en sterke interpersoonlijke vaardigheden, die hen tot betere leidinggevenden maken dan mannen.

Onderzoek

Er blijken echter weinig of geen studies te bestaan die deze stereotypen onderzoeken. Zijn mannen en vrouwen in leidinggevende functies ook daadwerkelijk verschillend qua persoonlijkheid? Onderzoek uitgevoerd door academici van verschillende universiteiten, samen met de R&D-afdeling van Hudson, vult die leemte.

In totaal werden de persoonlijkheidsprofielen van meer dan 500 leidinggevenden aan de absolute top van organisaties vergeleken met de profielen van ruim 50.000 werknemers in niet-leidinggevende functies, met behulp van de Business Attitudes Questionnaire (BAQ), ontwikkeld door Hudson.

En de conclusie is duidelijk: mannen en vrouwen in leidinggevende functies lijken meer op elkaar dan ze verschillen.

Niet leidinggevenden versus C-levels

Wanneer we kijken naar de grote groep onderzochte niet-leidinggevenden, scoren vrouwen gemiddeld iets hoger op aspecten als altruïsme en consciëntieusheid en iets lager op emotionele stabiliteit en extraversie.

vrouwen vs. mannen

“Uit talloze studies blijkt namelijk dat vrouwen die excelleren in de eigenschappen die traditioneel geassocieerd worden met mannelijk leiderschap, door hun medewerkers al snel beschouwd worden als bazig, arrogant, kil en onvrouwelijk, wat hun promotiekansen in gevaar brengt”, besluit Bart Wille van Universiteit Antwerpen.

Echter, deze verschillen tussen mannen en vrouwen lijken grotendeels te verdwijnen wanneer je focust op de groep van C-levels (executive en senior management). De resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen in leiderschapsposities niet fundamenteel van elkaar verschillen. Beide vertonen een archetypisch leidersprofiel met een uitgesproken klemtoon op eigenschappen als assertiviteit, strategisch denken en daadkracht.

Genderstereotypen doorbreken

Een interessante vaststelling hierbij is dat de verschillen in persoonlijkheid tussen C-levels en niet-leidinggevenden beduidend groter zijn bij vrouwen dan bij mannen.

“Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat in veel organisaties het ‘leiderschapsprofiel’ nog steeds ingevuld wordt aan de hand van eerder ‘mannelijke eigenschappen’, wat voor veel vrouwen een extra barrière kan betekenen”, legt Bart Wille, assistent-professor Personeel- en Organisatieontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, uit.

Wat betekent dit alles voor programma’s die erop gericht zijn om de doorgroei van vrouwen in organisaties te bevorderen? “Om meer vrouwen in leiderschapsposities te krijgen wordt er vooral gefocust op het veranderen van de vrouwen zelf, door hen aan te leren om meer typisch ‘mannelijke’ gedragingen te vertonen die worden geassocieerd met goed leiderschap. Echte verandering ligt volgens ons in het doorbreken van genderstereotypen op organisatieniveau”, aldus Amelie Vrijdags, senior R&D-consultant bij Hudson.

(pdm/lv)

17 juli 2018
Aanbevolen jobs

Weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke baas

zakenvrouw vs. zakenman
Het idee dat vrouwen in leidinggevende functies fundamenteel verschillen van hun mannelijke collega’s is wijdverspreid. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen en HR-adviesverlener Hudson wijst echter uit dat vrouwen en mannen in leidinggevende functies veel meer op elkaar lijken dan verschillen.

Stereotypes over de leiderschapsstijl van vrouwen variëren van uiterst negatief tot heel positief: sommigen zijn ervan overtuigd dat vrouwen te weinig gedreven of te emotioneel zijn om goed leiding te kunnen geven. Wie het positief ziet, prijst vrouwen dan weer om hun unieke aanpak en sterke interpersoonlijke vaardigheden, die hen tot betere leidinggevenden maken dan mannen.

Onderzoek

Er blijken echter weinig of geen studies te bestaan die deze stereotypen onderzoeken. Zijn mannen en vrouwen in leidinggevende functies ook daadwerkelijk verschillend qua persoonlijkheid? Onderzoek uitgevoerd door academici van verschillende universiteiten, samen met de R&D-afdeling van Hudson, vult die leemte.

In totaal werden de persoonlijkheidsprofielen van meer dan 500 leidinggevenden aan de absolute top van organisaties vergeleken met de profielen van ruim 50.000 werknemers in niet-leidinggevende functies, met behulp van de Business Attitudes Questionnaire (BAQ), ontwikkeld door Hudson.

En de conclusie is duidelijk: mannen en vrouwen in leidinggevende functies lijken meer op elkaar dan ze verschillen.

Niet leidinggevenden versus C-levels

Wanneer we kijken naar de grote groep onderzochte niet-leidinggevenden, scoren vrouwen gemiddeld iets hoger op aspecten als altruïsme en consciëntieusheid en iets lager op emotionele stabiliteit en extraversie.

vrouwen vs. mannen

“Uit talloze studies blijkt namelijk dat vrouwen die excelleren in de eigenschappen die traditioneel geassocieerd worden met mannelijk leiderschap, door hun medewerkers al snel beschouwd worden als bazig, arrogant, kil en onvrouwelijk, wat hun promotiekansen in gevaar brengt”, besluit Bart Wille van Universiteit Antwerpen.

Echter, deze verschillen tussen mannen en vrouwen lijken grotendeels te verdwijnen wanneer je focust op de groep van C-levels (executive en senior management). De resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen in leiderschapsposities niet fundamenteel van elkaar verschillen. Beide vertonen een archetypisch leidersprofiel met een uitgesproken klemtoon op eigenschappen als assertiviteit, strategisch denken en daadkracht.

Genderstereotypen doorbreken

Een interessante vaststelling hierbij is dat de verschillen in persoonlijkheid tussen C-levels en niet-leidinggevenden beduidend groter zijn bij vrouwen dan bij mannen.

“Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat in veel organisaties het ‘leiderschapsprofiel’ nog steeds ingevuld wordt aan de hand van eerder ‘mannelijke eigenschappen’, wat voor veel vrouwen een extra barrière kan betekenen”, legt Bart Wille, assistent-professor Personeel- en Organisatieontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, uit.

Wat betekent dit alles voor programma’s die erop gericht zijn om de doorgroei van vrouwen in organisaties te bevorderen? “Om meer vrouwen in leiderschapsposities te krijgen wordt er vooral gefocust op het veranderen van de vrouwen zelf, door hen aan te leren om meer typisch ‘mannelijke’ gedragingen te vertonen die worden geassocieerd met goed leiderschap. Echte verandering ligt volgens ons in het doorbreken van genderstereotypen op organisatieniveau”, aldus Amelie Vrijdags, senior R&D-consultant bij Hudson.

(pdm/lv)

17 juli 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook