Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 316

Volgende

Vrouwen zien meer nadelen aan promotie

Vrouwen denken meer na over de mogelijke nadelen van een promotie dan mannen, ze zijn minder belust op macht en hogerop klimmen: ze kijken ook naar andere levensdoelen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.
#

Zelfs in samenlevingen die het belang van gendergelijkheid benadrukken, zijn vrouwen in organisaties ondervertegenwoordigd in de hogere posities. Zo maken vrouwen maar een luttele 5% uit van de Fortune 500 ceo’s.

Verschillen in levensdoelen

Vooroordelen en discriminatie werken deze genderongelijkheid in de hand en houden ze in stand. Maar dat blijken niet de enige redenen te zijn. Nieuw onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen anders aankijken tegen promotie op het werk. En deze verschillende visie van beide geslachten heeft een impact op de beslissing om al dan niet hogerop de ladder te (willen) klimmen.

Onderzoekers Francesca Gino, Caroline Ashley Wilmuth en Alison Wood Brooks van de Harvard Business School in Boston voerden negen studies uit rond deze genderkloof. Ze ontdekten dat er een grondige en consequente genderkloof is op het vlak van de belangrijkste levensdoelen van mensen. Zo lijsten vrouwen meer levensdoelen op dan mannen en hechten ze minder belang aan doelen die verband houden met macht.

Hogere functie minder aantrekkelijk voor vrouwen

Verder blijkt dat vrouwen het bekleden van een hoge functie even haalbaar beschouwen als mannen, maar het minder aantrekkelijk vinden. Mannen en vrouwen koppelen aan het idee van het bekleden van een hogere functie gelijkaardige positieve resultaten (zoals status en geld), maar vrouwen zien tegelijk ook meer negatieve kanten (bijvoorbeeld tijdsconflicten, compromissen). Vrouwen associëren een hogere functie met conflicten, wat verklaart waarom ze minder snel promotie krijgen en/of willen.

In de studie schatten zowel mannen als vrouwen macht in als een van de belangrijkste gevolgen van promotie. Maar meer vrouwen dan mannen gaven aan niet geïnteresseerd te zijn in macht als doel.

Uniek onderzoek

De vele oorzaken voor het gebrek aan vrouwen in hogere functies kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën.

De eerste categorie maakt deel uit van de leefomgeving van ieder individu en omvat alle hindernissen waar vrouwen mee geconfronteerd worden omwille van hun “vrouw zijn”. Mannen en vrouwen worden op een verschillende manier bekeken en behandeld door anderen.

In de wetenschappelijke literatuur noemen ze dit de ‘vraagzijde factoren’ en ‘interpersoonlijke gevolgen’. Zo zouden vrouwen volgens het onderzoek gezien worden als minder competent dan mannen en zouden ze over minder leiderschapspotentieel beschikken. Ze zouden ook meer scepticisme en verzet ervaren met betrekking tot hun ideeën en kunnen.

De tweede categorie zijn de man-vrouwverschillen op het vlak van perceptie, het nemen van beslissingen en gedrag. De zogenaamde ‘aanbodzijde factoren’ of de ‘intrapersoonlijke effecten’. Zo zouden mannen eerder tot dominant of agressief gedrag overgaan dan vrouwen, sneller onderhandelingen starten en houden van competitieve omgevingen. Allemaal gedrag dat carrière maken vergemakkelijkt.

Dit Amerikaans onderzoek focust op deze tweede categorie waarrond tot nu toe minder onderzoek verricht werd.

Vrouwen denken meer na over promotie

Naast onder meer vooroordelen en discriminatie (de eerste categorie oorzaken) speelt bij genderongelijkheid bij hogere functies dus ook mee dat vrouwen niet per se steeds hogerop wensen te gaan (de tweede categorie oorzaken). Vrouwen denken meer na over de mogelijke nadelen van een hogere functie, zijn minder belust op macht en toetsen de lusten en lasten van hogerop klimmen bedachtzamer af aan de andere doelen die ze zich stellen in het leven.

(mr) – Meer info: lees de volledige studie. 

13 november 2015
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook