Het loon van...
Vorige

1 van 860

Volgende

Wat is het minimumloon van een profsporter?

In het geval van Kim Clijsters of pakweg Romelu Lukaku twijfelt niemand eraan of zij het vereiste minimumloon halen om als ‘betaalde sportbeoefenaar’ beschouwd te worden. Voor een pak andere sporters is die situatie helemaal anders ...
#

Om als betaald sportbeoefenaar erkend te worden, moet je immers op z'n minst een bepaald bedrag verdienen. Maar hoeveel bedraagt dat minimumloon nu eigenlijk?

Minimumloon

Om hetzelfde statuut te kunnen krijgen als Kim Clijsters en co moeten profsporters een jaarloon verdienen dat groter is dan het minimumbedrag vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 juni 2011. In dat besluit staat bepaald dat een sporter voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 minimaal 8.850 euro moet verdienen om als betaald sportbeoefenaar te worden erkend.

Een bijkomende vraag is wat er precies onder dat loon gecatalogeerd kan worden. Volgens de wetgever zijn beroepssportlui “sportlui die zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.”

Pardon?

Met andere woorden: om te kunnen berekenen of aan de bijkomende voorwaarde (lees: de minimumbezoldiging) voldaan is, wordt het loonbegrip gehanteerd dat geldig is in het kader van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. Dit betekent dat het vaste brutoloon, de winstpremies, de tekenpremies en allerhande voordelen in natura (zoals huisvesting, een wagen, maaltijden, gsm of reiskostenvergoeding) als loon mogen beschouwd worden, terwijl vakantiegeld en groepsverzekeringen daarbuiten vallen.

(jn) - Bron: www.sd.be

20 juli 2011

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook