Stress
Vorige

1 van 456

Volgende

Stress is er voor iedereen

"In veel organisaties wordt het verschijnsel 'werkdruk' doodgezwegen. Mensen zijn bang om erover te praten, omdat ze vrezen dat het als een teken van zwakte wordt beschouwd."
#

Dat zegt Jean-Paul Nauwelaerts van Stanwick, het adviesbureau dat samen met Janssen Pharmaceutica en Recticel de afgelopen jaren aan een preventief stressactieplan werkte.

Strengere eisen

"De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. De wereldwijde economische context zorgt ervoor dat e-mails dag en nacht binnenstromen", zegt Nauwelaerts. "Veel collega's werken niet langer aan één, maar aan verschillende projecten. De projectleiders stellen ieder hun prioriteiten.” “Ook de strengere wettelijke en kwaliteitseisen zorgen voor stress. Voor waardering en inspraak is er vaak te weinig tijd. De dubbele carrièrepaden in het gezin maken de situatie er niet meteen eenvoudiger op. Daartegenover staat dat de meeste mensen op het werk wel het beste van zichzelf moeten en willen geven, want als organisatie verwachten we hoge prestaties."

Onevenwichtige energiebalans

Al deze eisen vergroten de draaglast van het individu. Mensen met voldoende veerkracht, een goede fysieke en mentale gezondheid en een voldoende groot sociaal vangnet kunnen die last opvangen. Maar daar knelt net het schoentje. "Veel mensen kunnen de grotere jobvereisten niet compenseren met meer energie, waardoor er een onevenwicht ontstaat in de energiebalans", zegt Nauwelaerts. "Steeds meer werknemers haken mentaal af, hun motivatie en engagement dalen, er is geen ruimte meer voor creativiteit en innovatie, problemen worden opgelost met een quick fix, en kwaliteit en veiligheid komen in het gedrang. Maar ook de mentale, emotionele en fysieke gezondheid van de medewerkers gaat erop achteruit. Een kleine tegenslag in de werk- of privésfeer is vaak al genoeg om het broze evenwicht te verstoren, waardoor werknemers steeds vaker voor korte of langere tijd buiten strijd zijn."

Stressactieplan

Het preventief stressactieplan ‘Better Balance, Better Business’, dat tot stand kwam met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de firma Conlibrio, gaat veel verder dan de methodes van het klassieke timemanagement. Die beperken zich volgens Nauwelaerts vaak tot oppervlakkige tips en pakken alleen de symptomen aan, zonder een werkelijke verandering tot stand te brengen." De projectpartners willen bij de individuele werknemers negatieve energie wegnemen, hen leren omgaan met de jobvereisten, de arbeidsomgeving optimaal afstemmen op de wensen van de werknemers en positieve energie stimuleren.

9 augustus 2019
Aanbevolen jobs