Steeds meer vrouwen kiezen voor vrije beroepen

19 juli 2012
Alsmaar meer vrouwen vinden hun weg naar vrije beroepen. Volgens cijfers van 2011 is maar liefst 42,5% in de groep van de vrije beroepen een vrouw.
dierenarts

De laatste vijf jaar is het aantal vrije beroepen met 24% gestegen. Alleen al tussen 2010 en 2011 werd er een stijging opgemerkt van 4% en dat is grotendeels te danken aan de grote hoeveelheid vrouwen die vandaag een vrij beroep uitoefenen.

Vooral in de paramedische sector (71%) zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd. Maar ook bij apothekers (55%), in het thuisonderwijs (51%), bij dierenartsen (45%), bij vertalers, tolken, journalisten en publicisten (45%) en bij advocaten staan zij hun mannetje.

Wat is een vrij beroep?

Volgens de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) bestaat er geen universeel geldende definitie van het vrije beroep. De federatie richt zich wel tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend intellectueel beroep, die aan onderstaande kenmerken voldoen:

  • de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;
  • dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;
  • de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid;
  • de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze : de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;
  • de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt.

Onder vrije beroepen verstaan we onder meer accountants, advocaten, architecten, artsen, tekstschrijvers, dierenartsen, ingenieurs, journalisten, muzikanten, tandartsen, verpleegkundigen …

(nm) – Bron: Ondernementoday.be & Fvib.be 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook