Evenwicht werk-privé
Vorige

1 van 825

Volgende

Kan je baas verbieden om op het werk privé te bellen?

26 oktober 2010
De talrijke privégesprekken van mijn collega hangen me de keel uit. Kan het verboden worden om op het werk naar huis te bellen?
bellen op kantoor

Tijdens de werkuren moet een werknemer zijn arbeidstijd volledig wijden aan de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Het is niet de bedoeling dat een werknemer tijdens zijn arbeidsuren om de haverklap privé belt. Dit volgt ondermeer uit het basisprincipe dat elke werknemer geacht wordt zijn arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren (zoals opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978).

Basisprincipe

Het is dan ook niet absoluut noodzakelijk dat je werkgever uitdrukkelijk in zijn arbeidsreglement of in elke arbeidsovereenkomst een clausule opneemt waarin privégesprekken tijdens de arbeidsuren verboden worden. Het basisprincipe geldt sowieso voor elke werknemer. Er hoeft bovendien geen onderscheid gemaakt te worden tussen het bellen met een privé-gsm en het bellen met de gsm of het toestel van de werkgever. In beide gevallen blijft je collega in gebreke zijn arbeidsovereenkomst naar behoren uit te voeren. In het tweede scenario is het wel zo dat dit bovendien op kosten van de onderneming gebeurt.

Hoe los je dit nu best op?

Een opmerking maken aan je collega behoort tot de mogelijkheden. Deze privégesprekken storen je duidelijk en meer nog, ze verhinderen de optimale uitvoering van jouw werk. Voel je je niet geroepen om rechtstreeks je collega aan te spreken, dan kan je dit steeds bij jouw werkgever aankaarten. Deze laatste moet er immers voor zorgen dat alle werknemers hun werk in een goede werkomgeving kunnen uitvoeren. Zo kan jouw werkgever een mondelinge opmerking geven aan de betrokken collega. Uiteraard kan ook een schriftelijke aanmaning verzonden worden mocht een mondelinge opmerking niet volstaat.

Ook al is het geen wettelijk verplichting, elke werkgever kan het privé bellen uitdrukkelijk verbieden (althans de gesprekken die geen ‘dringend’ karakter hebben), bijvoorbeeld via het versturen van een interne nota aan alle medewerkers. Dit is minder omslachtig dan het aanpassen van het arbeidsreglement.

Exclusief voor beroepsdoeleinden

Het verbod om privégesprekken te voeren kan ook gekoppeld worden aan het verbod om tijdens de werkuren privé te mailen of het internet te gebruiken voor niet-professionele doeleinden. Dit verbod wordt meestal opgenomen in een policy, waarbij gewaakt wordt over de naleving van de privacywetgeving (het beluisteren of detecteren van de gevoerde privégesprekken is bijvoorbeeld niet toegelaten) en waarbij de nadruk gelegd wordt op het feit dat de werkinstrumenten (in casu, het telefoontoestel of de gsm) die door de werkgever ter beschikking gesteld worden tijdens de arbeidsuren slechts voor beroepsdoeleinden gebruikt mogen worden.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook