Collega's
Vorige

1 van 453

Volgende

Hoe je emotionele intelligentie aanscherpen?

Op een constructieve manier omgaan met emoties is niet iedereen gegeven. In de ruimere maatschappelijke context vallen twee extreme benaderingswijzen op. Bij velen onder ons overheerst de ratio en lijkt het ‘not done’ om uit te wijden over gevoelens. Bij anderen worden emoties dan weer eindeloos uitgesponnen en uitvergroot. Denk bijvoorbeeld aan het rijkelijk aanbod reality-programma’s op de televisie.
#

Nochtans maakte Daniel Goleman een belangrijk punt, toen hij in 1996 de term ‘emotionele intelligentie’ lanceerde. Alle studies over dit onderwerp die sindsdien het levenslicht zagen tonen een onmiskenbaar verband tussen iemands EQ en de mate waarin hij/zij succesvol is in het leven.

Personen met een hoge emotionele intelligentie zouden (mentaal) gezonder zijn, tonen zich performanter in hun job en beschikken over betere leiderschapscapaciteiten.

Emotionele intelligentie is een ruim begrip, dat vele deelaspecten kent. Hieronder de belangrijkste.

1. Ken jezelf

Dit gebod van Socrates blijkt nog maar eens actueler dan ooit. Zelfkennis, in dit geval van je eigen gevoelens en gevoeligheden, is een noodzakelijke voorwaarde voor zelfbeheersing.

Het voorkomt dat je je laat meeslepen en overweldigen door emoties, en dat je spontane reactie buiten proportie is. Bovendien bepaalt het juist inschatten van gevoelens hoe goed we onze aangeboren capaciteiten kunnen uitspelen in een werkomgeving.

2. Empathie & sociale vaardigheden

Wie in staat is om zijn eigen emoties te onderkennen, zal dit ook makkelijker doen bij anderen. Of het nu gaat om verkoop, management, romantiek of politiek: in alle facetten van het leven hebben we baat bij een flinke portie inlevingsvermogen.

Dit geldt niet in het minst voor onze professionele werkomgeving. In staat zijn tot het onderhandelen over oplossingen, vlot werken in teamverband goed leiderschap met constructieve feedback … zijn alle aspecten van emotionele intelligentie, in dit specifieke verband ook wel ‘interpersoonlijke intelligentie’ genoemd.

Een manager met een laag EQ die onduidelijke boodschappen geeft en zijn mensen niet juist inschat, zal dit weerspiegeld zien in de bedrijfsresultaten. Een verziekte sfeer leidt immers tot verminderde concentratie en denkvermogen, of zoals Daniel Goleman in zijn boek stelt: “stress maakt mensen dom”.

3. Optimisme

Optimisme kan omschreven worden als de manier waarop mensen voor zichzelf hun successen en mislukkingen verklaren. Mensen die optimistisch zijn wijten een mislukking aan iets wat veranderd kan worden - bij zichzelf of aan de omstandigheden - zodat ze geloven in een volgende keer wél te kunnen slagen.

Pessimisten wijten de mislukking aan een blijvende karaktertrek bij zichzelf die ze niet bij machte zijn te veranderen. Zo zal een optimist - na een afwijzing voor een job - een nieuw actieplan formuleren en bijstand zoeken, terwijl een pessimist ervan uitgaat dat hij op geen enkele manier zijn kansen bij een volgende sollicitatie kan doen keren en dus verslagen de handdoek in de ring gooit.

4. Impulscontrole

Je bent vier jaar oud en iemand doet je het volgende voorstel: "als je wacht tot ik terugkom na een telefoongesprek, krijg je twee snoepjes. Als je zolang niet kan wachten, krijg je er maar één, maar dat mag je dan wel meteen hebben."

Dit opmerkelijke onderzoek naar impulscontrole (Stanford University, 1960) legt duidelijk het verband bloot tussen zelfcontrole en (professioneel) succes. Bij een vervolgonderzoek 14 jaar later bleken degenen die als kleuter aan de verleiding hadden kunnen weerstaan intellectueel én sociaal vaardiger. Ze namen meer initiatieven, waren beter bestand tegen stress en gaven blijk van een sterk doorzettingsvermogen. Dit laatste is immers een variante van hogergenoemde zelfcontrole: ben je in staat om je impulsen te negeren in functie van een (professioneel) doel?

Je EQ : geen vaststaand gegeven

In tegenstelling tot het IQ, dat grotendeels vastligt bij de geboorte, kan je je EQ wél verder aanscherpen, via het ontwikkelen van de onderliggende vaardigheden.

Denk daarbij aan:

  • het analyseren van je gevoelens en achterliggende denkprocessen;
  • het beter leren begrijpen van je spontane reactiepatroon;
  • het vertalen van mislukkingen naar uitdagingen;
  • het werken aan je communicatievaardigheden;
  • het ontdekken van je persoonlijke motivatoren;
  • enz ...

>> Hoe emotioneel intelligent ben jij? Doe de test! 

Meer weten over het vergroten van je EQ? Ga naar www.psyathome.be 

(ml/kv) - Bron: MyCoach 

3 mei 2016
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook