Loonbrief
Vorige

1 van 63

Volgende

Het effect van onbetaald verlof op je loon en sociale zekerheidsrechten?

“Ik mag van mijn werkgever bijkomend onbetaald verlof nemen tijdens de zomermaanden. Heeft dit een invloed op mijn loon en sociale zekerheidsrechten?” We vragen het aan Valérie Vuurstaek en Stijn Demeestere, advocaten bij Laga.
#

Geen recht op onbetaald verlof

Onbetaald verlof is steeds een gunst. Je hebt geen recht op onbetaald verlof of ‘verlof zonder wedde’. Integendeel, als werknemer ben je contractueel verplicht het overeengekomen werk uit te voeren. Je kan enkel gewettigd afwezig zijn in specifieke wettelijke gevallen zoals bijvoorbeeld bij ziekte, op de wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie en tijdskrediet. Buiten deze gevallen kan je slechts van het werk afwezig blijven met het akkoord van je werkgever.

Goede afspraken

Wanneer je werkgever onbetaald verlof toestaat, kan je met je werkgever vrij de modaliteiten vastleggen: hoelang zal je afwezig blijven, wat is de impact op je loonpakket (bonus, groepsverzekering), moet je beschikbaar zijn voor eventuele vragen, modaliteiten van vervroegde terugkeer?

Invloed op je loon

Indien je werkgever bereid is je onbetaald verlof toe te kennen, heb je in beginsel geen recht op loon.

Bovendien kan dit ook een impact hebben op andere voordelen.

Je eindejaarspremie zal wellicht geproratiseerd worden. Afhankelijk van de modaliteiten voorzien in het bonusplan, kan je ook uitgesloten zijn van bonusrechten of kan het bedrag ervan kleiner zijn.

Je hebt normaal gezien geen recht meer op alle andere voordelen en hulpmiddelen die je werkgever jou ter beschikking stelt voor de uitoefening van je functie (bedrijfswagen, gsm, laptop, groepsverzekering (doorgaans) enz.). Dit sluit niet uit dat je met je werkgever kan overeenkomen dat je bepaalde van deze voordelen toch behoudt. Ook je werkgever kan hier belang bij hebben omdat de korte schorsing van het gebruik onnodig veel administratie en andere kosten met zich zou meebrengen. Het valt niet uit te sluiten dat je werkgever zal vragen dat je voor deze voordelen een beperkte vergoeding betaalt om belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te vermijden.

Je verliest tot slot ook een aantal vakantiedagen en een stukje vakantiegeld (afhankelijk van de duur van het verlof zonder wedde) in het jaar volgend op het jaar waarin je verlof zonder wedde hebt genomen. Om hieraan tegemoet te komen kan de werkgever je ter extralegale vakantiedagen en -geld toekennen.

Invloed op je sociale zekerheidsrechten

Tijdens je onbetaald verlof betaalt de werkgever je geen loon uit. De gevolgen op je sociale zekerheidsrechten zijn zeer beperkt:

 • Ziekteverzekering:
  Er is geen impact bij onbetaald verlof van beperkte duur (enkele weken tot enkele maanden). Als je werkgever tijdens het voorafgaande jaar (x) correct sociale zekerheidsbijdragen heeft ingehouden op je loon, behoudt je het recht op ziekteverzekering tot 31 december van het volgende jaar (x+2).
 • Kindergeld:
  Neem je verlof zonder wedde, dan wordt je recht op kinderbijslag stopgezet voor het volgende trimester. Eens je terug begint te werken, krijg je opnieuw kinderbijslag. Om het recht op kinderbijslag in tussentijd te behouden, kan iemand anders binnen je gezin het recht op kinderbijslag openen. Indien dit zich voordoet zal het kinderbijslagfonds automatisch het recht onderzoeken.
 • Arbeidsongeschiktheid:
  Er is geen impact voor zover je in een bepaalde periode van 6 maanden niet meer dan 10 dagen onbetaald verlof opneemt.
 • Werkloosheid:
  De dagen onbetaald verlof worden tot maximum 10 dagen/kalenderjaar in rekening genomen voor de wachttijd die je moet doorlopen om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen.
 • Pensioen:
  Er is een verlies van pensioenrechten als je loon het ‘pensioenplafond’ van 53.528,57 EUR bruto niet overschrijdt (bedrag 2015). Om dit te vermijden kan je opteren voor de ‘voortgezette verzekering’, waarvoor je een persoonlijke bijdrage moet betalen in de ziekteverzekering.

(vv/sd) - Met dank aan Laga. 

20 maart 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook