Sociaal verlof
Vorige

1 van 47

Volgende
Volgend artikel:

De impact van corona op jouw werksituatie, in vraag en antwoord

Heb jij recht op betaald vaccinatieverlof?

vaccinatieverlof
Goed nieuws: met de goedkeuring van een wet door het federaal parlement is het recht op betaald vaccinatieverlof voor heel wat werknemers een feit. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je het aan?

Nu de Covid-19-vaccinatiecampagne stilaan op kruissnelheid komt, krijgen steeds meer Belgen een officiële uitnodiging met een persoonlijke vaccinatiecode en het toegewezen vaccinatiecentrum in hun bus. Valt de afspraak van de inenting tijdens de werkuren en kun je ze niet verplaatsen? Dan heb je dankzij de wet die op 9 april 2021 werd gestemd in de meeste gevallen recht op betaald vaccinatieverlof. Ja, ook werknemers die worden opgeroepen via de centrale reservelijst Qvax. Deze regeling loopt tot 31 december 2021, maar verlenging is mogelijk.

LET OP: word je ziek na de vaccinatie en kan je tijdelijk niet werken, dan zijn de gewone arbeidsongeschiktheidsregels van toepassing!

Voorwaarden

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

1. Voor wie?

WEL: alle werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst met elkaar verbonden zijn, inclusief jobstudenten, uitzendkrachten en telewerkers. Ook contractueel personeel bij de overheid komt hiervoor in aanmerking.

NIET: Statutair vastbenoemd personeel bij overheidsdiensten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers en zelfstandigen komen niet in aanmerking voor betaald vaccinatieverlof.

2. Hoe lang?

Het betaald vaccinatieverlof geldt voor de tijd die je effectief nodig hebt om je te laten vaccineren. Concreet: vanaf je vertrek naar het vaccinatiecentrum tot en met de terugkeer naar je werkplek.

Goed om te weten: het recht op betaald vaccinatieverlof is geen afdwingbaar recht. Je kunt dus m.a.w. ook gewoon een vakantiedag opnemen of onderling afspreken met je werkgever om je afwezigheid op een andere manier te regelen (door bv. op een andere dag die afwezige werkuren in te halen).

3. Hoeveel?

Aangezien het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met een klein verlet wordt de betaling van dat verlof berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Concreet: het loon dat je doorgaans verdient wanneer je op een feestdag zou werken (al naargelang je cao of sector al dan niet met een toeslag of premie).

4. Hoe vraag je het aan?

Eerst en vooral verwittig je zo snel mogelijk je werkgever van je afwezigheid tijdens de werkuren. Indien je baas dit wil, kan hij jou vragen om de afspraakbevestiging te tonen als bewijs. Let wel: om je privacy te beschermen mag jouw werkgever dit document niet bijhouden of (foto)kopiëren en zal je afwezigheid als klein verlet gemeld worden zonder specifieke reden.

Lees ook: Kan je baas het coronavaccin verplichten?

(fd/mr)

6 april 2021
Anderen bekeken ook