Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 193

Volgende

Heb ik als voltijdse medewerker altijd recht op 20 dagen vakantie?

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt in principe vastgesteld op basis van het aantal dagen dat je effectief werkte in het vakantiedienstjaar. Dat is het jaar vóór het jaar waarin je vakantie neemt.
#

Een lange reeks van inactiviteitdagen wordt, onder bepaalde voorwaarden, echter gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het betreft:

 • afwezigheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte,
 • afwezigheid door ziekte of ongeval,
 • bevallingsrust of moederschaprust en vaderschapsverlof,
 • stopzetting arbeid omwille van de zwangerschap of borstvoeding
 • vervulling burgerplichten,
 • uitoefening openbaar mandaat,
 • uitoefening bepaalde syndicale opdrachten,
 • sociale promotie en educatief verlof,
 • staking en lockout (voor arbeiders mits erkenning door erkende vakbond),
 • periodes van economische werkloosheid,
 • profylactisch verlof,
 • adoptieverlof,
 • de dagen afwezigheid waarvoor een loon verschuldigd is en waarop bijdragen voor de wettelijke vakantie zijn ingehouden.

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt berekend met een specifieke formule. Je kan echter als vuistregel onthouden dat het maximum aantal wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt gelijk is aan:

 • 24 arbeidsdagen wanneer je voltijds in een zesdagen week werkt,
 • 20 dagen wanneer je voltijds in een vijfdagen week werkt,
 • 16 dagen wanneer je vier dagen per week werkt,
 • 12 dagen wanneer je drie dagen per week werkt,
 • 8 dagen wanneer je twee dagen per week werkt,
 • 4 dagen wanneer je één dag per week werkt.

Deeltijds werk

Wanneer je in de loop van het vakantiedienstjaar overschakelt van voltijds naar deeltijds werk, heb je recht op maximum vier vakantieweken in het werkregime waarin je werkt op het ogenblik dat je vakantie neemt. Wanneer je overschakelt van deeltijds naar voltijds werk, dan is het aantal wettelijk betaalde vakantiedagen in verhouding tot je deeltijdse prestaties in de loop van het vakantiedienstjaar.

Als je dus in 2010 voltijds in een vijfdagenweek hebt gewerkt en enkel afwezig was om redenen die recht geven op een gelijkstelling, zal je in 2011 van 20 wettelijke vakantiedagen kunnen genieten.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

6 april 2011
Aanbevolen jobs

Heb ik als voltijdse medewerker altijd recht op 20 dagen vakantie?

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt in principe vastgesteld op basis van het aantal dagen dat je effectief werkte in het vakantiedienstjaar. Dat is het jaar vóór het jaar waarin je vakantie neemt.
#

Een lange reeks van inactiviteitdagen wordt, onder bepaalde voorwaarden, echter gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het betreft:

 • afwezigheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte,
 • afwezigheid door ziekte of ongeval,
 • bevallingsrust of moederschaprust en vaderschapsverlof,
 • stopzetting arbeid omwille van de zwangerschap of borstvoeding
 • vervulling burgerplichten,
 • uitoefening openbaar mandaat,
 • uitoefening bepaalde syndicale opdrachten,
 • sociale promotie en educatief verlof,
 • staking en lockout (voor arbeiders mits erkenning door erkende vakbond),
 • periodes van economische werkloosheid,
 • profylactisch verlof,
 • adoptieverlof,
 • de dagen afwezigheid waarvoor een loon verschuldigd is en waarop bijdragen voor de wettelijke vakantie zijn ingehouden.

Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt berekend met een specifieke formule. Je kan echter als vuistregel onthouden dat het maximum aantal wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt gelijk is aan:

 • 24 arbeidsdagen wanneer je voltijds in een zesdagen week werkt,
 • 20 dagen wanneer je voltijds in een vijfdagen week werkt,
 • 16 dagen wanneer je vier dagen per week werkt,
 • 12 dagen wanneer je drie dagen per week werkt,
 • 8 dagen wanneer je twee dagen per week werkt,
 • 4 dagen wanneer je één dag per week werkt.

Deeltijds werk

Wanneer je in de loop van het vakantiedienstjaar overschakelt van voltijds naar deeltijds werk, heb je recht op maximum vier vakantieweken in het werkregime waarin je werkt op het ogenblik dat je vakantie neemt. Wanneer je overschakelt van deeltijds naar voltijds werk, dan is het aantal wettelijk betaalde vakantiedagen in verhouding tot je deeltijdse prestaties in de loop van het vakantiedienstjaar.

Als je dus in 2010 voltijds in een vijfdagenweek hebt gewerkt en enkel afwezig was om redenen die recht geven op een gelijkstelling, zal je in 2011 van 20 wettelijke vakantiedagen kunnen genieten.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

6 april 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook