Gestrand op weg naar je werk? Toch betaald!

De werknemer die strandt op weg naar het werk of daar met vertraging aankomt, heeft recht op het gewaarborgd dagloon. Toch als de vertraging of de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die de werknemer op weg naar het werk overkomen is en die onafhankelijk is van zijn wil.
#

De werknemer die zich niet 'normaal' naar het werk begeeft, bijvoorbeeld omdat de verkeersproblemen al de dag voordien ontstaan zijn of omdat hij vaststelt dat de weg onberijdbaar is, heeft geen recht op gewaarborgd dagloon, maar wel op uitkeringen als tijdelijke werkloze wegens overmacht, indien hij onmogelijk het werk kon bereiken.

Er moet dan blijken dat hij niet via zijn gewone vervoermiddelen, noch via alternatieve vervoermiddelen het werk kon bereiken.

Ook voor arbeiders?

Wat de arbeiders betreft, schorst slecht weer de uitvoering van de overeenkomst, 'voor zover het werk onmogelijk wordt en op voorwaarde dat de werkman werd verwittigd dat hij zich niet moet aanbieden'.

Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan worden ingeroepen als door de weersomstandigheden het werk onmogelijk kan worden uitgevoerd. Hij kan slechts ingevoerd worden na uitputting van de inhaalrustdagen.

Overmacht

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van arbeiders en bedienden kan ook geschorst worden wegens 'overmacht'. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden wanneer het werk onmogelijk uitgevoerd kan worden door de weersomstandigheden.

(hrt / mtm) - Bron: Standaard.biz 

27 december 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook