Belastingen
Vorige

1 van 42

Volgende

Een nieuwjaarscadeau van je baas: een onaangename verrassing?

Een geschenkcheque, een fles wijn, speelgoed voor de kinderen … Je werkgever heeft je op het einde van het jaar eens goed verwend. Heel fijn, maar alleen als deze cadeaus niet te hoog oplopen moet je er geen belastingen op betalen.
#

Zulke geschenken worden niet als loon beschouwd als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Alleen dan moet je er geen RSZ-bijdragen of belastingen op betalen. En om het helemaal ingewikkeld te maken: de regels op het sociale en fiscale vlak verschillen van elkaar.

Maximaal 35 euro voor de RSZ

Een geschenk voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar mag in totaal niet meer dan 35 euro per werknemer bedragen. In totaal, dus op jaarbasis voor alle gelegenheidsgeschenken samen. Per kind dat de werknemer ten laste heeft, komt er nog eens 35 euro bij.

Een geschenk mag in natura, in speciën of in de vorm van geschenkbonnen gegeven worden. De cadeaubonnen moeten wel een beperkte geldigheidsduur hebben, ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan hebben gesloten en ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de werknemer.

Als niet aan deze voorwaarden voldaan is, zal het geschenk volledig onderworpen worden aan sociale bijdragen (voor werknemer én werkgever!).

Geeft je baas je dus een cadeau van 50 euro, dan zal je sociale bijdragen moeten betalen op die 50 euro (dus niet enkel op 15 euro, het bedrag boven het maximum).

Maximaal 50 euro voor de fiscus

In principe wordt elke rechtstreekse of onrechtstreekse tegenprestatie voor het werk in dienst van de werkgever beschouwd als loon waarop bedrijfsvoorheffing en belastingen moeten betaald worden.

Uitzonderingen zijn onder meer: 

  • Deelname van de personeelsleden, hun partner en hun kinderen aan een sinterklaasfeest, kosteloze terbeschikkingstelling van dranken tijdens de werkuren, enz. Kortom: collectieve voordelen waarvoor niet achterhaald kan worden welk bedrag elke verkrijger effectief ontvangen heeft.
  • Sinterklaas, kerst-, of nieuwjaarsgeschenken voor in totaal maximaal 50 euro. Ook hier geldt dit bedrag op jaarbasis, dus voor alle gelegenheidscadeaus samen. Ook moeten alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen.

De cadeaus kunnen allerlei vormen aannemen: geschenken in natura, in speciën of in de vorm van een betaalbon (geschenkcheques of cinemacheques). Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, zal het voordeel volledig belast worden als "gewoon" loon.

Krijg je dus een nieuwjaarsgeschenk van 50 euro van je werkgever, dan moet je er geen belastingen op betalen, maar wel sociale bijdragen op het hele bedrag. Wil je niets extra betalen op de cadeaus van je baas, dan mag je jaarlijks dus maximaal voor 35 euro gelegenheidscadeaus krijgen.

(mr) 

22 juni 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook