Doet loonopslag harder werken?

Werken werknemers harder wanneer ze meer betaald worden? Deze vraag stond centraal in een recente studie van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard. Het antwoord blijkt ja, maar enkel in bepaalde situaties …
#

Het lijkt logisch dat een loonsverhoging de productiviteit van werknemers doet toenemen. Het onderzoek van Harvard-professoren Duncan Gilchrist, Michael Luca en Deepak Malhotra toont aan dat dit wel degelijk het geval is, maar enkel wanneer de opslag gepresenteerd wordt als een geste.

In hun studie moesten de 266 participanten, die in drie groepen werden verdeeld, een computertaak uitvoeren. De eerste groep kreeg hiervoor 3 dollar per uur, de tweede 4 dollar en de laatste groep ontving 3 dollar die nadien verhoogd werd tot 4 dollar 'omdat er nog budget over was'.

Wat bleek?

Tussen de eerste en de tweede groep waren er geen verschillen op vlak van inspanningen en prestaties. Een hogere beloning leidt dus niet automatisch tot betere prestaties.

De resultaten bij de derde groep waren opvallender. Zij kregen eerst 3 dollar per uur, maar later ook nog een loonsverhoging van 1 dollar die niet samenhing met prestaties. Deze extra dollar werd bijgevolg gezien als een geschenk, een geste van de 'werkgever' die evengoed had kunnen verzwijgen dat het budget groter was dan gedacht.

"Diegenen die een dollar extra kregen, werkten significant harder dan de deelnemers uit de twee andere groepen", aldus Malhotra. Deze deelnemers wilden namelijk hun waardering voor deze geste tonen door extra te presteren. De productiviteit van de 'geschenkgroep' lag ongeveer 20 procent hoger dan die van de andere groepen. Bij de meer ervaren medewerkers bleek de boost in productiviteit zelfs nog hoger. Daarnaast was de geschenkgroep ook meer gefocust tijdens de taak.

Andere factoren

Volgens Malhotra moeten bedrijven dus niet alleen nadenken over hoeveel ze hun werknemers willen betalen, maar ook op welke manier ze dit doen. Dezelfde vergoeding kan immers op verschillende manieren gepresenteerd worden, waardoor ze minder of meer gewaardeerd zal worden en tot een hogere of lagere productiviteit zal leiden.

Daarnaast vindt Malhotra het ook belangrijk om rekening te houden met andere factoren, zoals erkenning, respect, autonomie … die medewerkers kunnen motiveren. "De sleutel is om te begrijpen dat je met mensen te maken hebt die niet alleen hard werken omwille van financiële prikkels, maar ook door een hele reeks van andere factoren."

(nm) – Bron: Hbswk.hbs.edu 

19 november 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook