De gevolgen van sneeuw voor de bouwsector?

13 februari 2013
Wanneer het sneeuwt, ligt het voor de hand dat in sommige sectoren, waaronder de bouwsector, niet echt optimaal kan worden gewerkt. Maar wat zijn nu de concrete spelregels voor de bouwsector bij sneeuwval: wanneer moet men wél of niet aan de slag?

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt onder meer dat de uitvoering van een arbeidsovereenkomst van een arbeider kan worden geschorst omwille van slecht weer. Concreet wordt er onder 'slecht weer' alle weeromstandigheden zoals vorst, sneeuwval, grote warmte etc. verstaan die het werken onmogelijk maken of waardoor grondstoffen en materiaal onbruikbaar zijn. In zulke gevallen kan een werkgever voor zijn medewerkers een beroep doen op de zogenaamde ‘tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer’.

Wanneer wel/niet?

Tijdens sneeuwperiodes is de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer niet automatisch van toepassing op bouwarbeiders. "Er moet namelijk een duidelijk verband bestaan tussen de sneeuw en de onmogelijkheid om het werk te kunnen uitvoeren", verklaart Anke Ulens, Algemeen Directeur bij Vivaldi's Construct, een uitzendkantoor dat zich specifiek richt op uitzendkrachten en jobs in de bouwsector.

"Sneeuwval verandert in principe niets voor iemand die opdrachten binnen uitvoert, zoals het geval is bij schilders, loodgieters, binnenschrijnwerkers etc. Dakwerken, grondwerken of andere 'buitenwerken' daarentegen worden wat moeilijker om uit te voeren bij sneeuwval. Arbeiders belast met zulke taken moeten dus niet gaan werken." Bouwbedrijven moeten bijgevolg een goede afweging maken of het al dan niet mogelijk is voor hun medewerkers om hun dagelijkse taken te kunnen uitoefenen.

Winteropleiding

Wanneer deze bouwarbeiders omwille van slecht weer tijdelijk werkloos zijn, ontvangen zij een werkloosheidsvergoeding van de RVA én een aanvullende vergoeding vanwege het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Sinds enkele jaren kunnen tijdelijk werkloze bouwarbeiders tijdens weerverlet ook een winteropleiding volgen. "In de winterperiode, tussen 1 december en 31 maart, kunnen bouwarbeiders tijdens hun tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer specifieke opleidingen volgen. Zij krijgen hiervoor een extra opleidingspremie van 36 euro per opleidingsdag", aldus Anke Ulens. Per winterperiode kan een arbeider maximum 160 uur opleiding volgen.

(nm) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 14773 andere jobs