Wie bij sneeuw niet (tijdig) op zijn werk geraakt, krijgt geen loon

Aangezien de sneeuwval van vandaag ruim op voorhand werd aangekondigd via verschillende media, konden werknemers de nodige voorzorgen nemen om tijdig op hun werk te geraken. Als zij hier dan toch niet in slagen, krijgen zij volgens HR-dienstverlener SD Worx geen loon, omdat er geen sprake is van overmacht.
#

Overmacht

Volgens SD Worx bepaalt de wet dat een werknemer, die te laat of gewoonweg niet op zijn werk verschijnt, recht heeft op gewaarborgd dagloon. Dit geldt enkel wanneer de vertraging of de afwezigheid op het werk te wijten is aan een oorzaak die de werknemer op zijn weg naar het werk niet kon voorzien én die onafhankelijk is van de wil van de werknemer. Kortom, in dit geval is er sprake van overmacht.

Als een werknemer bijvoorbeeld door een rampzalige ochtendspits niet of te laat op zijn werk aankomt, heeft hij toch recht op zijn normale loon voor die dag, zolang hij kan aantonen dat hij redelijke inspanningen heeft geleverd om naar het werk te komen.

Wanneer géén loon?

Wat betreft de aangekondigde sneeuwval van vandaag spreekt men niet over overmacht, aangezien werknemers via verschillende media ruim op voorhand werden gewaarschuwd voor fileleed. Hierdoor konden zij de nodige maatregelen treffen, zoals vroeger vertrekken, die nodig zijn om op tijd op het werk te geraken. SD Worx zegt dat het niet de bedoeling is van de wet om een werknemer, die geen voorzorgsmaatregelen genomen heeft en die dus weet dat hij te laat op het werk zal komen, te belonen met gewaarborgd dagloon.

Voor aangekondigde sneeuwdagen is bijgevolg de regel dat de werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon, als hij de nodige voorzorgen niet genomen heeft. Toch moet ook dit in alle redelijkheid worden beoordeeld. Er kunnen namelijk nog altijd onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen voorvallen waardoor de werknemer niet (tijdig) op het werk kan geraken.

(nm) – Bron: Sdworx.be 

7 december 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook