Interim
Vorige

1 van 58

Volgende

5 valkuilen voor uitzendwerk

18 oktober 2019
“Vooral de bouw en de industrie blijven risicosectoren”, zegt de Gentse advocaat sociaal- en arbeidsrecht Sammy Bouzoumita.
Nergens is de uitzendsector zo gereguleerd als in Vlaanderen. Toch wil dat niet zeggen dat minder mondige uitzendkrachten niet in valkuilen kunnen lopen. Afgelopen zomer verschenen berichten in de media dat er 140% meer klachten zijn dan vorig jaar. Vooral de bouw en de industrie blijven risicosectoren, zegt de Gentse advocaat sociaal- en arbeidsrecht Sammy Bouzoumita.

1. Schijnuitzendwerk

“Doorgaans zijn Vlaamse uitzendkrachten goed omkaderd, maar in mijn praktijk zie ik toch nog voorbeelden van bedrijven die zelf uitzendkantoor spelen”, zegt advocaat Sammy Bouzoumita. “In de bouw wordt personeel – vooral uit het buitenland – nog altijd geleverd aan bouwbedrijven. Maar het uitlenen van personeel met overdracht van werkgeversgezag is in België verboden."

"Het nadeel voor een werknemer van zo’n schijnuitzendkantoor is dat die geen bescherming geniet. Een Belgische werkgever die hem inzet, pleegt een inbreuk op de sociale wetgeving zelfs wanneer hij de lonen correct uitbetaalt. In mijn specialiteit sociaal strafrecht blijft dat actueel”, zegt de advocaat die ooit in een spraakmakende correctionele zaak in Gent een niet als uitzendkantoor erkende dienstverlener verdedigde die laaggeschoolde allochtonen – tegen een correct loon – tewerkstelde.

2. Arbeidsongevallen

“Arbeidsongevallen komen nog te vaak voor bij uitzendarbeid. Mensen die niet opgeleid zijn, niet op de hoogte van de regels en de gevaren binnen een productiebedrijf, de eerste dag op het werk toekomen en geen veiligheidsinstructies krijgen."

"De wet zegt dat iedereen die gebruik maakt van uitzendarbeid aan iedere derde info moet geven over de veiligheid op het werk, de juiste opleidingen heeft gekregen, een werkpostfiche moet krijgen waarin alle veiligheidsinstructies in opgenomen zijn. Mijn advies is dus duidelijk om die fiche goed te lezen en de veiligheidsinstructies goed op te volgen.”

3. Anciënniteit

“Veel laaggeschoolde en zeker de iets oudere uitzendkrachten zijn niet uit eigen vrije wil uitzendkracht en willen het liefst vast in dienst komen. Sinds de proefperiode is afgeschaft en vervangen door een uitzendcontract, zijn er nog meer uitzendkrachten die daar niet voor kozen. Toch kan je ook als uitzendkracht anciënniteit meenemen naar je volgende job, op voorwaarde dat die binnen de 7 dagen aansluit en het voor identiek dezelfde functie is.”

4. Statuut

“Uitzendwerk is maar toegestaan in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij tijdelijke vermeerdering van werk, uitzonderlijk werk, de vervanging van een zieke werknemer,… Een werkgever mag bijvoorbeeld ook niet bij een staking uitzendkrachten inzetten om de continuïteit te verzekeren of een beroep doen op economische werkloosheid voor zijn vaste werknemers."

"Bij ontslag kan je daarom maar beter ook checken of je werkgever wel in lijn was met de wet op de uitzendwerk, anders was je gewoon werknemer met de bijbehorende ontslagvergoeding en andere sociale rechten.”

5. Extralegale voordelen

“Over het niet of niet tijdig doorstorten van het loon komen er volgens recente gegevens over de uitzendsector nog te vaak klachten binnen. Minder bekend is dat een uitzendkracht identiek hetzelfde loon moet krijgen als de vaste mensen die in het bedrijf werken. Bijvoorbeeld maaltijdcheques maar ook groeps- en hospitalisatieverzekering moeten ook aan de uitzendkrachten verstrekt worden wanneer de vaste medewerkers in dienst die ook krijgen."

"En medewerkers met een contract van onbepaalde duur hebben hetzelfde recht op maaltijdcheques als werknemers met een contract van bepaalde duur.. De eindejaarspremie is dan weer niet verplicht omdat de uitzendkantoren dat zelf laten uitbetalen via het fonds voor de uitzendkrachten”, besluit de advocaat sociaal- en arbeidsrecht.

(Wieland De Hoon)

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook