Solliciteer nu
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Niveau A - Geneesheer

Dienst administratieve controle bij de Directie Controle
Nog 7 dagen om te solliciteren

Niveau A - Geneesheer

Werkgever: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).
Sinds 1989 speelt de G.G.C. een belangrijke rol binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Ze is bevoegd voor de personen en meer dan driehonderd bicommunautaire instellingen, diensten en centra.

Als gevolg van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, kreeg de G.G.C. belangrijke extra bevoegdheden ten voordele van de Brusselaars en van de inrichtingen, centra en diensten gevestigd op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
De Diensten van het Verenigd College van de GGC zoeken administratieve assistenten voor verscheidene directies en diensten.
Website: http://www.ccc-ggc.brussels

Functieomschrijving

Doelstellingen van de functie

Als geneesheer :
 • Bijdragen tot de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest ;
 • Onder leiding van de Directeur, samen met collega's de medische evaluatie- en controledienst ontwikkelen;
 • Het deelnemen aan overleg met de sectoren gezinsbeleid, bijstand aan personen en zorg en met de medische sector;
 • Het ontwikkelen van kennis van de sectoren die betrokken zijn bij de medische evaluatie- en controledienst en van de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de prioriteiten van de afdeling.
Inhoud van de functie

1. Als expert : het adviseren op een specifiek deskundigheidsgebied en het geven van adviezen aan specifieke interne en externe instanties met betrekking tot de juiste toepassing, interpretatie of aanpassing van de regelgeving inzake gezondheidszorg, tegemoetkomingen voor ouderen met een handicap, hulpmiddelen voor mobiliteit en erkenning als persoon met een handicap om enerzijds bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van de deskundigheid binnen de dienst en anderzijds bij te dragen aan de verbetering van de begrijpelijkheid, de evaluatie en zelfs het toezicht op de mogelijkheden en de samenhang van de wetgeving met betrekking tot de verschillende hierboven genoemde sectoren.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Het verstrekken van gespecialiseerde informatie, op een specifiek (sub)gebied van expertise ;
 • Deelnemen aan missies om informatie te verstrekken, toezicht te houden op de betrokken vaardigheden en deze te evalueren;
 • Deelnemen aan vergaderingen van interne en externe organen met betrekking tot regelgeving en wetgeving, opstellen en opvolgen van adviezen.
2. Als kennisbeheerder : het verzamelen en verwerven van kennis, het volgen van ontwikkelingen en veranderingen op het (deel)gebied van expertise en het zo nodig deelnemen aan vergaderingen van interne adviesorganen om zijn/haar eigen expertise en die van zijn/haar collega's te vergroten, up-to-date te houden en te zorgen voor een optimale kennisdeling.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Het opzoeken centraliseren en structureren van medisch-wetenschappelijke gegevens en nieuwe ontwikkelingen in de vakliteratuur, op internet, in bibliotheken, in onderwijs- en onderzoekseenheden van universiteiten en in andere onderzoekscentra;
 • De evolutie van de medische evaluatie van de andere gefedereerde entiteiten volgen (nieuwe procedures, nieuwe evaluatieschalen,...);
 • Opstellen van nota's en verslagen op basis van de informatie die tijdens medisch-wetenschappelijke bijeenkomsten wordt verstrekt;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met de directe medewerkers van de dienst voor de overdracht van kennis en de uitwisseling van ideeën;
 • Het bijwonen van vervolgtrainingen, seminars, studiedagen, congressen, werkvergaderingen, etc.
3. Als informatieverstrekker : helpen om de zorgverleners, de verzekeringnemers, de Brusselse verzekeringsinstellingen, en elke andere betrokken partner te informeren, in samenwerking met de Dienst Communicatie, om de nodige informatie te verspreiden en preventief mee te werken aan de preventie van inbreuken op de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Het schrijven van informatieve nota’s voor de Dienst Communicatie ;
 • Het verstrekken van inhoudelijke informatie aan de betrokken partijen.
4. Als medisch adviseur: het verstrekken van specialistische adviezen en informatie over het medisch specialisme aan interne en externe instanties en personen om deze in staat te stellen een beslissing te nemen op basis van een gefundeerd oordeel dat in overeenstemming is met de regelgeving en het gevoerde beleid of om te kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Het analyseren, interpreteren en synthetiseren van gegevens en het formuleren en schrijven van een medisch-wetenschappelijk advies;
 • Deelnemen aan en inhoudelijke input geven aan interne/externe technische en medische commissies, raden en werkgroepen;
 • Advies geven bij het opstellen of actualiseren van wet- en regelgeving;
 • Opstellen van toelichtingen en medisch-technische opmerkingen bij (door advocaten opgestelde) decreten met betrekking tot de technische aard van de materie;
 • Het geven van mondeling en schriftelijk advies bij het opstellen van brochures over gezondheidsgerelateerde zaken, met name over de verhoging van de gezinstoelagen, de bijstandsuitkering voor ouderen met een handicap en de mobiliteitshulpmiddelen..
5. Als coach : het stimuleren en ondersteunen van medewerkers om hun kennis van medisch-wetenschappelijke zaken met betrekking tot de vakgebieden te verbeteren.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Vergaderingen houden om inhoudelijke kwesties en problemen aan te pakken;
 • Zorgen voor gespecialiseerde literatuur als studiemateriaal;
 • Reageer op meningen, notities en andere documenten die door directe medewerkers zijn opgesteld
6. Als projectleider of medewerker : uitvoeren van/deelnemen aan één of meer projecten om de uitvoering van het project of de projecten te vergemakkelijken.

Het gaat onder meer om volgende taken:
 • Het leiden van het project en de projectmedewerkers / samenwerken met de andere projectleden;
 • Ontwikkelen van het projectplan en de planning;
 • Follow-up van de planning en de tussentijdse eindresultaten;
 • De risico's beheren;
 • Het budget beheren;
 • Rapportage aan de directie en de PMO.

Profiel

Kandidaten voor een functie als geneesheer bij de Dienst administratieve controle binnen de Directie Controle moeten in het bezit zijn van een diploma Genees- heel- en verloskunde of een master Geneeskunde (huisarts).

Aanbod

Aanbod :
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Maaltijdcheques van 8 €
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 35 dagen verlof per jaar.
Bereken je reistijd
Naar
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | Belliardstraat 71, 1040 Etterbeek

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 7 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  • Functietype: Overheid
  • Sector: Gezondheidszorg en Medisch toebehoren
  • Etterbeek (standplaats)

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  • 12 juli

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.