Terug naar zoekresultaten Vorige

5 van 12

Volgende
FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Directeur-generaal Luchtvaart (m/v/x)

FOD MOBILITEIT EN VERVOER | Brussel | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 8 dagen op Jobat.be

Het KB van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bepaalt dat de FOD de opdracht heeft om:

 • een overlegd federaal beleid inzake mobiliteit en vervoer voor te bereiden en uit te voeren
 • ten dienste te staan van de bevolking, de ondernemingen en de economie (van België en van elk van zijn gewesten);
 • bij de uitvoering van deze opdracht, zorg te dragen voor de veiligheid, het milieu, de concurrentie, de maatschappelijke eisen en de integratie van de verschillende vervoerswijzen te land, ter zee en in de lucht.
 • bij de acties die hij onderneemt, prioritair en tezelfdertijd de nadruk te leggen op economische groei en de vermindering van de luchtvervuiling, alsook op gelijke kansen en de verbetering van de levenskwaliteit.

Binnen de FOD ziet het Directoraat-generaal Luchtvaart toe op de veilige, geordende, economische en duurzame ontwikkeling van de burgerluchtvaart en op de strikte toepassing van de reglementering om een hoog veiligheids- en beveiligingsniveau te bereiken en te handhaven. Deze reglementen bevatten met name normen betreffende de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, het onderhoud en de exploitatie ervan, de luchthavens en vliegvelden, luchtvaartsporten, de kwalificaties van het personeel en de bescherming van het leefmilieu. Het reglementaire kader omvat ook de internationale verdragen en reglementen, de nationale en supranationale wetgeving en bilaterale akkoorden.

Omvang:

Verantwoordelijk voor de leiding over ongeveer 140 medewerkers, onder wie +/- 80 beambten van niveau A, en voor het beheer van een budget van +/- €10.000.000. Dit directoraat-generaal bestaat uit 5 verschillende directies.

 

Directeur-generaal Luchtvaart (m/v/x)

Functieomschrijving

U bent gepassioneerd door de luchtvaart en u wenst bij te dragen aan de luchtvaartveiligheid en -beveiliging. U bent op zoek naar een verantwoordelijke en uitdagende functie.

De directeur-generaal levert een essentiële bijdrage aan de verwezenlijking van de opdracht en de visie van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) heeft tot taak een hoog veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart te handhaven en de veiligheid en beveiliging van de luchtvaart voortdurend te verbeteren in het kader van de ICAO- (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) en de EU-regelgeving. DGLV is ook betrokken bij de bevordering van een duurzame luchtvaart en maakt ten volle gebruik van haar expertise om de economische versterking van de Belgische luchtvaartsector te ondersteunen.

De DGLV wil een effectieve en efficiënte organisatie zijn waar medewerkers hun expertise en vaardigheden voortdurend ontwikkelen om een optimale toegevoegde waarde te bieden aan interne en externe werkrelaties.

De doelstelling van de DGLV is het garanderen en bevorderen van een veilig, efficiënt en duurzaam luchtvaartsysteem van, naar en binnen België om de huidige en toekomstige economische ontwikkeling te ondersteunen, te onderhouden en te bevorderen.

Een zeer belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij het DG voor dit efficiënte beheer van de materiële en personele middelen van het DGLV, dat alle wettelijke en ethische verplichtingen in acht moet nemen (onder meer met betrekking tot de rechtspositie van het personeel, de sociale dialoog, de begroting en de boekhouding, overheidsopdrachten, internetcontrole en informatiebeveiliging). De DG draagt uiteraard bij aan het hedendaagse human resources management. Zijn leiderschap moet ook voorbeeldig zijn.

Om de strategische doelstellingen te verwezenlijken, moet de DGLV een actieve rol kunnen spelen op nationaal, Europees en internationaal niveau. Het specifieke karakter van de Belgische luchtvaartsector (Brussels Airport, sterke luchthavens in de gewesten, belangrijke recreatieve luchtvaart, bedrijven voor kwaliteitsvol onderhoud en opleiding, fragiele "homecarriers" die over het algemeen deel uitmaken van internationale allianties, zowel in het passagiersvervoer als in de vracht- en zakenluchtvaart) moet op zijn minst behouden blijven tegen de achtergrond van de concurrentie van de grote luchtvaartmogendheden en verankerd worden in de internationale wet- en regelgeving om de Belgische (economische) positie op nationaal en internationaal niveau te versterken.

In tegenstelling tot andere vervoermiddelen is het luchtverkeer, zowel wereldwijd als in Europa, sterk gereguleerd. Het luchtverkeer is nog steeds niet wereldwijd geliberaliseerd, maar de liberalisering is in Europa voor de Europese luchtvaartmaatschappijen volledig voltooid. De EU-lidstaten moeten nog afzonderlijke bilaterale overeenkomsten met niet-Europese landen sluiten om de belanghebbenden in staat te stellen hun activiteiten te ontwikkelen en de verbinding van het land met de rest van de wereld te verbeteren.

Verschillende internationale overeenkomsten (multilaterale overeenkomsten) zijn door de EU en derde landen ondertekend of bevinden zich in een eindstadium van goedkeuring. Deze overeenkomsten maken commerciële ontwikkeling mogelijk voor de Belgische luchtvaartmaatschappijen en voor onze luchthavens. De DG is ambtshalve houder van het mandaat van hoofdinspecteur van de luchtvaart- en luchthaveninspectie. Op die manier verzekert hij de controle en de uitoefening van het gezag, in zijn hoedanigheid van hoofd luchtvaart- en luchthaveninspecties, over de leden van de luchtvaart- en luchthaveninspecties (Koninklijk Besluit van 23 augustus 2004 tot regeling van de opleidings- en certificeringsvoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 mei 2018).

Profiel

 • Zeer goed inzicht in de uitdagingen op vlak van beveiliging en veiligheid in de luchtvervoer.
 • Zeer goed begrip van de nationale en internationale ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van luchtvaart in een overwegend Engels sprekende omgeving.
 • Goed begrip van de nationale, Europese en internationale besluitvormingsprocessen op het gebied van luchtvaart.
 • Goede kennis van de moderne managementtechnieken in grote ondernemingen.
 • Besluitvaardigheid in een complexe omgeving waar de komende jaren grote organisatorische en technologische veranderingen moeten worden uitgedacht, ontwikkeld en gelanceerd.

Pluspunt :

 • Goede kennis van het Engels, de voertaal in de sector.

Uw motivatie voor de functie wordt als bijzonder belangrijk gezien.

Aanbod


ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 149.158,02 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor de selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 25/11/2019, uiterste inschrijvingsdatum.

 

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

 

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

 

 

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie

Bereken je reistijd
Naar FOD MOBILITEIT EN VERVOER | Brussel 1000

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

i Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 12 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.