Wanneer moet mijn loon ten laatste uitbetaald worden?

Voor bedienden moet het loon minstens om de maand worden uitbetaald. Voor arbeiders daarentegen geldt dat het loon tweemaal per maand moet worden uitbetaald, met een tussenpauze van maximum 16 kalenderdagen.

Voor zowel arbeiders als bedienden werd wettelijk bepaald dat het loon betaald moet worden vóór de vierde werkdag na de periode waarvoor het loon betaald wordt. Van deze termijn kan wel worden afgeweken door een cao of het arbeidsreglement.

De betaling mag sowieso nooit later dan de zevende werkdag na de periode waarop het loon betrekking heeft, gebeuren.

Of een betaling al dan niet tijdig is gebeurd, hangt af van de betalingswijze. Gebeurt dit via een overschrijving, dan moet het geld effectief op de rekening staan van de werknemer binnen de afgesproken termijn. Wanneer het loon in baar geld van hand tot hand overhandigd wordt, ondertekent de werknemer een kwitantiebewijs, waarvan de datum geldt als datum van betaling.

In geval van laattijdige betaling, moet de werkgever interesten - zeven procent per jaar - betalen op het verschuldigde loon. De werkgever loopt eveneens risico op administratieve en strafrechtelijke sancties.

i.s.m. Securex     

Meer info over Loonbrief , Achterstallig loon

07/01/2009