Nooit thuiswerken beter dan altijd thuiswerken

Thuiswerkende mama

Volledig thuiswerken heeft op korte termijn een gunstig effect op de productiviteit, maar dat effect neemt na verloop van tijd weer af. Op termijn kan de productiviteit bij ‘altijd thuiswerken’ zelfs kleiner worden dan bij ‘nooit thuiswerken’.

Wie voltijds thuiswerkt, ziet zijn band met de eigen organisatie en met collega’s sterk achteruit gaan. Dat heeft op termijn een vermindering van de productiviteit tot gevolg, zo concludeert de onderzoeksorganisatie TNO na een expertmeeting over de effecten van het nieuwe werken.

Activiteitgerelateerd werken

Gedeeltelijk thuiswerken heeft daarentegen wél een blijvend positief effect op de productiviteit. Op die manier blijft de band met het bedrijf immers behouden. Er zijn zo ook meer mogelijkheden om samen te werken.

De experten pleiten daarom voor activiteitgerelateerd werken, waarbij de werkplek aansluit bij de activiteit. Zo kan men zich thuis in alle rust concentreren op een taak, terwijl men voor informeel overleg bijvoorbeeld een beroep kan doen op een informele ruimte op kantoor.

(mo) 

Meer info over Thuiswerken

03/02/2012