Heeft een werknemer die een halve dag verlof neemt voor die dag recht op een maaltijdcheque?

Heeft een werknemer die een halve dag verlof neemt voor die dag recht op een maaltijdcheque?

Iemand die slechts een halve dag werkt, heeft ook recht op een maaltijdcheque voor die dag. Het principe is: één cheque per effectief gepresteerde werkdag, ongeacht de duur van de prestatie. Het doet er niet toe of de betrokken persoon deeltijds werkt of een halve dag verlof heeft genomen. Iemand die enkel voormiddagen werkt, krijgt dus meer maaltijdcheques dan iemand die hetzelfde aantal uren werkt, verdeeld over 3 dagen.

Door het principe van één cheque per gewerkte dag kan het zijn dat een deeltijdse werknemer evenveel maaltijdcheques krijgt als een collega die voltijds werkt. Om hier tegen in te gaan, voorziet de wet ook een alternatieve berekeningswijze die rekening houdt met de effectief geleverde prestaties van de werknemer. Deze berekeningswijze houdt in dat men het aantal effectief gepresteerde werkuren per kwartaal deelt door het dagelijkse aantal werkuren in de onderneming. De uitkomst van deze berekening wordt afgerond naar boven en beperkt tot het maximum aantal dagen dat tijdens het kwartaal door een voltijdse werknemer in de onderneming kan gepresteerd worden.

Opgelet: deze berekeningswijze mag enkel toegepast worden als de onderneming ze heeft opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

   

Meer info over Extralegale voordelen , Maaltijdcheques

18/03/2009