Vrijwilligerswerk
Vorige

1 van 34

Volgende
Volgend artikel:

4 manieren om extra bij te verdienen

Wordt vrijwilligerswerk vergoed?

vrijwilligerswerk
Dat vrijwilligerswerk een onbezoldigd karakter heeft, wil niet zeggen dat het wettelijk verboden is om een vergoeding te krijgen voor het werk dat je als vrijwilliger verricht. De te verkrijgen vergoedingen kunnen worden opgedeeld in twee categorieën: reële en forfaitaire kostenvergoedingen.

Reële kostenvergoedingen

Hier krijg je enkel de kosten met een bewijsstuk terugbetaald. Er wordt gewerkt met onkostennota’s die je van je vrijwilligersplek kan krijgen. De gemaakte kosten kan je aan de hand van je aankoopbewijs (een factuur, kasticket, treinticket, ...) of uittreksel (digitaal of per post) doorsturen naar een verantwoordelijke of naar de instelling/organisatie zelf. 

Op het formulier (de onkostennota) geef je je rekeningnummer in en enkele details over de aankoop, of de kost die je hebt moeten maken. Vervolgens zorgt de boekhouddienst voor het nodige om het bedrag van de kosten zo snel mogelijk terug te storten.

De kilometervergoeding is een specifieke vorm van een reële kostenvergoeding.

Forfaitaire kostenvergoedingen

Bij deze vergoeding bepaalt de instelling hoeveel zij willen geven voor het verrichte werk. Hier zijn wel enkele wettelijke bepalingen aan gekoppeld:

  • De vergoeding mag niet meer bedragen dan 35,41 euro per dag;
  • Het jaarlijkse totaalbedrag van de vergoedingen mag niet meer bedragen dan 1416,16 euro.

Bovenstaande cijfers zijn relevant voor 2021. Het plafond van de maximum vergoedingen verandert jaarlijks mee met de spilindex. 

De forfaitaire vergoeding wordt niet belast. Zorg er wel voor dat je de wettelijke bepalingen naleeft want anders riskeer je toch belastingen te moeten betalen. 

Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Bepaalde vrijwilligers kunnen een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding ontvangen. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector (o.a. sporttrainers, sportlesgevers en seingevers), vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer, vrijwilligers in de vaccinatiecentra, vrijwillige nachtoppassers en dagoppassers bij hulpbehoevende personen.

In 2021 bedraagt de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding:

  • niet meer dan 35,41 euro per dag;
  • niet meer dan 2600,90 euro per jaar.

Voor vrijwilligers die in de vaccinatiecentra werken, bedraagt het jaarlijks maximum bovendien 3541 euro per jaar, tot eind december 2021.

Combinatie van de twee kostenvergoedingen

Het is wettelijk verboden om beide types van kostenvergoedingen binnen het vrijwilligerswerk te combineren.

Lees ook: Vrijwilligerswerk, gebonden aan plichten?

Kilometervergoedingen

De instelling of organisatie waarbij je vrijwilligerswerk doet, bepaalt zelf in welke mate zij een kilometervergoeding geven. Ook hier zijn enkele wettelijke bepalingen aan verbonden. Dit zijn de jaarlijkse maximumbedragen van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022:

  • Voor het gebruik van eigen wagen, moto en bromfiets geldt de regel dat de maximumvergoeding maximaal 0,3707 euro per km mag bedragen;
  • Bij het gebruik van je fiets krijg je tot maximum 0,24 euro per kilometer.

Wanneer je het openbaar vervoer gebruikt tijdens het vrijwilligerswerk, of om op de werkplek te geraken, kan je het volledige bedrag terugkrijgen van de instelling. Dit dien je via onkostennota in. Wanneer de vrijwilliger met een bedrijfswagen rijdt dan kunnen de verplaatsingskosten niet vergoed worden.

De kilometervergoeding is combineerbaar met de reële kostenvergoeding. Ook bij de forfaitaire vergoeding kan je deze bijvoegen bij de onkostennota, indien het aantal kilometers per jaar niet meer bedraagt dan 2000 km. Bij het vervoeren van personen is er geen kilometerbeperking.

Extra: Betaald vrijwilligerswerk, “een win-win voor iedereen”

(Sarah Lestaeghe/lm) - Bron: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

29 november 2021
Anderen bekeken ook