Vrijwilligerswerk
Vorige

1 van 28

Volgende

Wordt vrijwilligerswerk vergoed?

Dat vrijwilligerswerk een onbezoldigd karakter heeft, wil niet zeggen dat het wettelijk verboden is om een vergoeding te krijgen voor het werk dat je als vrijwilliger verricht. De te verkrijgen vergoedingen kunnen worden opgedeeld in twee categorieën. Reële en forfaitaire kostenvergoedingen.

Reële kostenvergoedingen

Hier wordt er gewerkt met onkostennota’s die je van je vrijwilligersplek kan krijgen. De gemaakte kosten kan je aan de hand van je aankoopbewijs of uittreksel (digitaal of per post) doorsturen naar een verantwoordelijke of naar de instelling/organisatie zelf.

Op het formulier (de onkostennota) geef je je rekeningnummer in en enkele details over de aankoop, of de kost die je hebt moeten maken. Vervolgens zorgt de boekhouddienst voor het nodige om de kosten zo snel mogelijk terug te storten.

Forfaitaire kostenvergoedingen

Bij deze vergoeding bepaalt de instelling hoeveel zij willen geven voor het verrichte werk. Hier zijn wel enkele wettelijke bepalingen aan gekoppeld:

  • De vergoeding mag niet meer bedragen dan 34,71 euro per dag;
  • Het jaarlijkse totaalbedrag van de vergoedingen mag niet meer bedragen dan 1.881,40 euro.

Het plafond van de maximum vergoedingen veranderen jaarlijks mee met de spilindex.

Bovenstaande cijfers zijn relevant voor 2019. De forfaitaire vergoeding wordt niet belast.

Combinatie van de twee kostenvergoedingen

Het is wettelijk verboden om beide types van kostenvergoedingen binnen het vrijwilligerswerk te combineren.

Kilometervergoedingen

De instelling of organisatie waarbij je vrijwilligerswerk doet, bepaalt zelf in welke mate zij een kilometervergoeding geven. Ook hier zijn enkele wettelijke bepalingen aan verbonden:

  • Voor het gebruik van eigen wagen, moto en bromfietsen geldt sinds 1 juli 2019 de regel dat de maximumvergoeding maximaal 0,3653 euro per km mag bedragen;
  • Bij het gebruik van je fiets krijg je tot maximum 0,24 euro per kilometer;
  • Wanneer je het openbaar vervoer gebruikt tijdens het vrijwilligerswerk, of om er te geraken, kan je het volledige bedrag terugkrijgen van de instelling. Dit dien je via onkostennota in.

De kilometervergoeding is combineerbaar met de reële kostenvergoeding. Ook bij de forfaitaire vergoeding je kan deze bijvoegen bij de onkostennota, indien het aantal kilometers per jaar niet meer bedragen dan 2.000 km. Bij het vervoeren van personen is er geen kilometerbeperking.

(Sarah Lestaeghe) - Bron: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

5 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook