Loonbrief
Vorige

1 van 59

Volgende

Wat gebeurt er met je brutoloon?

10 november 2010
Kregen we allemaal ons brutoloon netto op onze rekening gestort, de tevredenheid over onze loonbrief zou er met rasse schreden op vooruitgaan. Maar helaas, tussen bruto en netto ‘verdwijnt’ er een pak geld. Wat gebeurt daar mee?
Wat gaat er van je brutoloon af?

Het verschil tussen bruto en netto als een ‘verlies’ beschouwen, is niet helemaal correct. Met die bijdrage wordt immers onder andere de sociale zekerheid gespijsd. Die zorgt ervoor dat de werkloosheidsuitkeringen, de ziektekosten en de pensioenen betaald worden. Nu toch nog.

Een ander deel van het brutoloon, de bedrijfsvoorheffing, vloeit rechtstreeks naar de fiscus. Zowel de bedrijfsvoorheffing als de bijdrage voor de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, kortweg RSZ, worden automatisch ingehouden op je loonbrief.

Bedienden betalen iets minder RSZ dan arbeiders

Voor bedienden bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07 procent van het brutoloon. Voor arbeiders is dat iets meer. Het is te zeggen: bij hen wordt die 13,07 procent berekend op 108 procent van hun brutoloon. Een bediende met een brutomaandloon van 2.500 euro betaalt 326,75 euro aan de RSZ, een arbeider 352,89 euro.

Wat er na inhouding van de RSZ-bijdrage overblijft, is het belastbare loon. Daarop wordt de bedrijfsvoorheffing, of inkomstenbelasting, berekend. Die belasting was een van de elementen die de voorbije weken op tafel lagen als de regeringsonderhandelaars spraken over de fiscale responsabilisering van de deelstaten.

Deze week zeiden werkgevers te vrezen dat regionale inkomstenbelastingen zouden leiden tot onrust op de werkvloer. Afhankelijk van waar je woont, zou je netto immers meer of minder overhouden van brutoloon dan je collega. En dat voor hetzelfde werk.

Hoeveel bedraagt de bedrijfsvoorheffing?

De hoogte van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de ‘schaal’ waarin het belastbaar loon zich situeert. De hoogte van de voorheffing neemt trapsgewijze sprongen naarmate het loon stijgt. Ook de gezinssituatie, het aantal personen ten laste, of een gezin één of twee loontrekkers telt en nog enkele andere parameters beïnvloeden de hoogte van de bedrijfsvoorheffing.

Wat wordt er nog van mijn loon afgehouden?

Daarnaast kan het loon nog afgeroomd worden door bijdragen voor een aanvullend pensioen of door belastingen op voordelen in natura, zoals eens bedrijfswagen of een internetaansluiting. Bijkomende uitkeringen zijn bijvoorbeeld abonnementen voor het openbaar vervoer, kilometer- en anderen onkostenvergoedingen.

Het uiteindelijke nettoloon is het bedrag dat je overhoudt nadat alle bijdragen, voordelen en belastingen zijn afgetrokken. Ruw berekend stroomt bij de meeste werknemers zo een derde tot soms meer dan de helft van het brutoloon naar de maatschappij.

(wv)

Gebaseerd op ‘Uw verdiende loon’ van Ivan De Witte en Brecht Decroos, uitgeverij Borgerhoff&Lamberigts, 19,95 euro, 240 pagina’s.
 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook