Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende

Wanneer kan ik ontslagen worden om dringende redenen?

Het is niet altijd duidelijk of een reden tot ontslag een ‘dringende reden’ is. In sommige gevallen is dat zonneklaar, in andere niet. Daarom heeft de werknemer altijd het recht om de ingeroepen dringende reden aan te vechten voor de arbeidsrechtbank.
#

Hieronder volgt een aantal dringende redenen waarover in theorie weinig discussie bestaat. In de praktijk echter worden ook deze redenen soms voor de rechtbank aangevochten omdat de werknemer vindt dat de context van de feiten een mildere beoordeling rechtvaardigt.

Het lijstje van ernstige tekortkomingen:

 

 • diefstal en fraude op het werk: een kleine diefstal kan al voldoende zijn.
 • diefstal en fraude buiten het werk: ook privé-zaken kunnen het vertrouwen in de werknemer aantasten en dus de verdere samenwerking onmogelijk maken.
 • geweld en agressie op het werk.
 • insubordinatie, dit is weigeren om een taak uit te voeren. Als de opdracht duidelijk niet tot het normale takenpakket van de werknemer behoort, vervalt het etiket dringende reden.
 • dronkenschap op het werk, al kan de werkgever de werknemer niet verplichten tot een ademtest of bloedtest.
 • een opzettelijke professionele fout.
 • belangenvermenging: een werknemer kan bijvoorbeeld alleen maar een bestelling plaatsen bij een bedrijf waar hij zelf (mede-)eigenaar van is met medeweten en instemming van de werkgever.

Termijn- en vormvoorwaarden

Bij ontslag om dringende reden moet de werkgever volgende termijnen en vormvoorwaarden respecteren.

 1. Het feit mag niet langer dan 3 werkdagen bekend zijn.
  De werkgever moet de ontslagbrief versturen ten laatste 3 werkdagen nadat hij kennis heeft van de feiten. Een niet onbelangrijk detail: met “werkgever” wordt bedoeld: de persoon bevoegd voor het versturen van de ontslagbrieven (vaak de HR-manager). Voorbeeld: als de hele afdeling boekhouding op de hoogte is van het bezwarende feit, maar de HR-manager nog niet, dan beginnen de 3 dagen nog niet te lopen.
 2. De reden van ontslag moet per aangetekende brief verstuurd worden binnen de 3 werkdagen na het versturen van de ontslagbrief.

  &nbsp

 

8 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook