Ontslagen worden
Vorige

1 van 193

Volgende
Volgend artikel:

Fast quitting: als je die job snel beu raakt

Wanneer kan ik ontslagen worden om dringende redenen?

Wanneer ontslagen om dringende redenen
Het is niet altijd duidelijk of een reden tot ontslag een ‘dringende reden’ is. In sommige gevallen is dat zonneklaar, in andere niet. Daarom heeft de werknemer altijd het recht om de ingeroepen dringende reden aan te vechten voor de arbeidsrechtbank.

Hieronder volgen een aantal dringende redenen waarover in theorie weinig discussie bestaat. In de praktijk echter worden ook deze redenen soms voor de arbeidsrechtbank aangevochten omdat de werknemer vindt dat de context van de feiten een mildere beoordeling rechtvaardigt. Veel hangt dan ook af van de interpretatie en de omstandigheden van de gepleegde feiten. 

Voorbeelden van ernstige tekortkomingen

 • Diefstal en fraude op het werk: een kleine diefstal kan al voldoende zijn.
 • Diefstal en fraude buiten het werk: ook privé-zaken kunnen het vertrouwen in de werknemer aantasten en dus de verdere samenwerking onmogelijk maken.
 • Geweld en agressie op het werk.
 • Onwettige afwezigheid.
 • Ongerechtvaardigde werkweigering: wanneer de werknemer weigert om een taak uit te voeren. Als de opdracht echter duidelijk niet tot het normale takenpakket van de werknemer behoort, vervalt het etiket dringende reden.
 • Dronkenschap op het werk, al kan de werkgever de werknemer niet verplichten tot een ademtest of bloedtest.
 • Een opzettelijke professionele fout.
 • Belangenvermenging: een werknemer kan bijvoorbeeld alleen maar een bestelling plaatsen bij een bedrijf waar hij zelf (mede-)eigenaar van is met medeweten en instemming van de werkgever.
 • Schending van bedrijfsgeheimen.

Van belang is dus dat de feiten zo ernstig zijn dat het vertrouwen van de werkgever in de werknemer volledig verloren is en ook niet meer hersteld kan worden. 

Lees ook: Wat houdt ontslag om dringende reden in?

Aanhoudende tekortkomingen

Ook aanhoudende tekortkomingen kunnen redenen zijn voor ontslag. Zo kan de werkgever een dringende reden inroepen wanneer de medewerker bv. binnen een bepaalde periode een aantal fouten maakt, verkeerde dingen zegt of dingen doet die niet kunnen. Het is hierbij belangrijk dat de werkgever een onderbouwd dossier bijhoudt, waarmee hij de tekortkomingen kan aantonen en kan bewijzen dat hij de werknemer hierover op de hoogte gebracht heeft. 

Extra: Het ene ontslag is het andere niet (E-gids)

Termijn- en vormvoorwaarden

Bij ontslag om dringende reden moet de werkgever de volgende termijnen en vormvoorwaarden respecteren. 

 1. Het ontslag moet volgen binnen de 3 werkdagen (zaterdag inbegrepen) na vaststelling van de ernstige feiten. De verbreking van de arbeidsovereenkomst wordt best schriftelijk bevestigd.
 2. De dringende reden van ontslag moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 3 werkdagen na het ontslag. Dit kan via een aangetekende brief, een gewone brief die voor ontvangst moet worden getekend, of via een gerechtsdeurwaarder.

De werkgever mag de werknemer ook in één enkele (aangetekende) brief informeren over zijn beslissing om de arbeidsovereenkomst te verbreken, én de dringende reden daarvoor. 

Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?

(dvh/lm) - Bronnen: liantis.be/unizo.be

8 januari 2022
Anderen bekeken ook