50-plussers
Vorige

1 van 100

Volgende

Wanneer is een actieplan voor 45-plussers verplicht?

10 september 2012
De Nationale Arbeidsraad heeft recent een cao betreffende de uitvoering van een ‘Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming’ aangenomen. Deze cao verplicht sommige bedrijven om vanaf 1 januari 2013 over een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers te beschikken met de bedoeling de tewerkstelling van 45-plussers te behouden of te verbeteren. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft tekst en uitleg …
oudere werknemers

De verplichting geldt enkel voor bedrijven die meer dan 20 werknemers tewerkstellen. Hoewel de cao zelf dit niet met zoveel woorden zegt, gaan de sociale partners er blijkbaar vanuit dat 20 voltijdse equivalenten worden bedoeld en dat ook de uitzendkrachten moeten worden meegeteld. Een bedrijf met 15 voltijdse werknemers en 5 voltijdse uitzendkrachten zou dus een actieplan moeten opstellen terwijl een onderneming met 22 voltijdse werknemers waarvan 8 halftijdse dit niet moet doen. Het aantal 45-plussers in het bedrijf is van geen belang.

In het plan

Concreet stelt de werkgever elk jaar een werkgelegenheidsplan op of een plan met meerjarenmaatregelen. De onderneming beschikt over een grote vrijheid om een plan op maat van het bedrijf te maken. De werkgever kan één of meer actiegebieden kiezen, waaronder: de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers, de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen, de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming, de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer, de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven.

De werkgever moet het plan voorleggen aan de ondernemingsraad en/of het comité voor de preventie en bescherming op het werk die hierover een advies kunnen uitbrengen en aanvullende of alternatieve voorstellen mogen doen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook