Vorige

1 van 122

Volgende
Volgend artikel:

Weer grotere loonkloof door Corona?

Waar is het eenheidsstatuut in de verloning?

4 april 2016
Uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie bleek onlangs, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, dat we nog 70 jaar nodig hebben vooraleer de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht zal worden. Er zijn echter nog meer verschillen in onze arbeidswereld die onze aandacht verdienen.
Sarah Peeters, Acerta Consult
“Een verloning op basis van individuele prestaties resulteert in extra motivatie en meer gedrevenheid, zowel voor arbeiders als voor bedienden.” (Sarah Peeters, Director Acerta Consult)

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om meer gelijkheid te creëren tussen arbeiders en bedienden, maar ook die gelijkheid moet klaarblijkelijk nog een lange weg afleggen als we kijken naar de invulling van het verloningspakket. Dat blijkt alvast volgens onderzoek bij werknemers én werkgevers.

Een win-win situatie

Uit recent onderzoek van Acerta Consult blijkt dat de gemiddelde Belgische werknemer niet langer tevreden is over de opbouw van zijn verloningspakket.

Zoveel is duidelijk: zowel werkgever als werknemer willen hier op korte termijn verandering in brengen. “73% van de werknemers wil zijn verloning afhankelijk maken van individuele prestaties, en dat is niet zo onlogisch”, vindt Sarah Peeters, Director Acerta Consult. “Als werknemer heb je immers niet altijd een grote impact op het collectieve bedrijfsresultaat. Wanneer het loon afhankelijk is van de eigen resultaten, ligt dit voor het grootste deel in de handen van de werknemer zelf.”

Ook werkgevers zijn vragende partij, zo blijkt. “Bijna 1 op 4 werkgevers wil de komende twee jaar prioriteit maken van flexibele verloning in functie van de individuele of collectieve prestaties, maar wel met een andere invulling voor arbeiders en bedienden”, aldus Peeters.

Arbeiders versus bedienden

Werkgevers kijken klaarblijkelijk nog steeds met een andere bril naar de verloning van bedienden en arbeiders. 87% van de werkgevers geeft aan dat het loon van hun bedienden gedeeltelijk of volledig afhankelijk moet kunnen zijn van hun individuele resultaten, maar slechts 76% van de werkgevers wil dat hun arbeiders verloond worden op basis van hun prestaties. Wanneer CEO’s gevraagd worden naar hoeveel procent van het loon dan juist variabel gemaakt mag worden, zegt 58% dat arbeiders 10% of meer variabel mogen verloond worden, terwijl dit voor bedienden stijgt tot 74%.

Peeters: “Het eenheidsstatuut werd in 2014 ingevoerd met de bedoeling om een aantal discriminaties tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Hoe komt het dan dat werkgevers bereid lijken te zijn om het loon van hun bedienden meer te baseren op individuele prestaties, maar minder voor hun arbeiders? Arbeiders hebben minder vaak de kans om zichzelf te laten gelden in hun werk. Hun takenpakket is duidelijk omlijnd en er kan minder een persoonlijke stempel op het werk gedrukt worden. Daarbovenop zijn hun premies vaak sectoraal vastgelegd, waardoor het ingewikkelder wordt om van een standaardverloning af te wijken.”

Op vlak van verloning is er dus nog een stevig parcours af te leggen in het eenheidsstatuut. “Nu de arbeidsmarkt bovendien klaar is voor een nieuwe fase in het verloningssysteem, is de huidige wetgeving dringend aan modernisering toe. Het juridische kader speelt nog niet voldoende in op een flexibilisering van het loonbeleid. Werkgevers kunnen alvast de eerste stappen zetten, een verloning op basis van individuele prestaties resulteert in extra motivatie en meer gedrevenheid zowel voor arbeiders als voor bedienden”, besluit Peeters.

(sp) - Met dank aan Acerta Consult. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15128 andere jobs