Teamwork
Vorige

1 van 346

Volgende

Spel werkt conflicten onder collega’s weg

“Spelenderwijs omgaan met verandering brengt zowel de organisatie als ieder teamlid op zich iets bij.” (Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen)
U hebt het ongetwijfeld al vaak meegemaakt: hevige discussies, ergernissen en ruzies op het werk. Dat hierdoor de motivatie en productiviteit sterk worden aangetast, hoeft geen betoog. Het is zelfs één van de voornaamste redenen waarom mensen van job veranderen. Oplossingen zijn niet evident. Toch doet het Limburgse adviesbureau Marcells Journey een poging. Zij hebben een bordspel uitgewerkt waarmee collega’s in teamverband alle akkefietjes aan de kant kunnen schuiven.

“Het is niet alleen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt dat het vermijden van conflicten belangrijk is”, zeggen Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen van Marcells Journey. “Een goede, collegiale sfeer met respect voor ieders mening is altijd essentieel om mensen met goesting naar het werk te doen komen. De impact hiervan op de tevredenheid en de resultaten is niet te onderschatten. Als er daarentegen voortdurend ergernissen, frustraties, en zelfs conflicten naar boven komen, gaan de betrokken collega’s blokkeren en wordt de hele organisatie afgeremd. Daar is niemand bij gebaat, zeker niet in tijden van continue verandering.”

Pink

En dus gingen de dames van Marcells Journey aan de slag om een oplossing te zoeken. Dat is het bordspel M-Power geworden. “Het spel is gestoeld op het wetenschappelijk onderzoek van Daniel Pink, auteur van het boek ‘The suprising truth about what motivates us’. Daarin staat uitgelegd wat de persoonlijke drijfveren zijn van mensen die werken in groepsverband. Ons spel daagt de spelers op een leuke manier uit om met elkaar in dialoog en interactie te treden. Ze leren om te gaan met hun verschillen, te zoeken naar hun complementariteit en daar de meerwaarde van in te zien. Tot slot zet het spel aan tot concrete samenwerking en actie.”

Lagen

De makers van M-Power hebben er nog een aantal diepere lagen ingestopt. “Door het spel te spelen, wordt op een laagdrempelige manier een feedbackcultuur geïnstalleerd”, aldus nog Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen. “Feedback geven en krijgen is een kunst. Iedereen heeft feedback nodig, maar het is best wel moeilijk om hier juist mee om te gaan. Nochtans is een feedbackcultuur cruciaal in het bouwen van een sterk team. Via dit spel tasten we af wat wel en niet werkt binnen het specifieke team of organisatie.”

Weerstand

Een tweede thema waar met deze game aan kan gewerkt worden, is de verzoening van diverse generaties. “Voor sommigen zorgt dit voor spanningen, anderen zien het als een opportuniteit”, zeggen de spelmakers. “Met M-Power kunnen we de meerwaarde zichtbaar maken en frustraties hieromtrent ombuigen.”

Misschien het meest noodzakelijk is het oplossen van conflicten die ontstaan door verandering in de organisatie. “Mensen hebben een natuurlijke weerstand als hun takenpakket, samenstelling van het team of werkomstandigheden veranderen. Er komen nieuwe collega’s bij, een leidinggevende wordt naar een andere afdeling verplaatst, er staat een verhuizing van kantoor op til … noem maar op. Tegenwoordig verandert alles op het werk in ijltempo, wat dus tot vele spanningen leidt. Door het spel te spelen, maken we verandering bespreekbaar, bekijken we de noden van ieder teamlid en voeden we de drijfveren om op de juiste manier met de nieuwe situaties om te gaan. De focus ligt op het ontdekken van constructieve krachten en positieve communicatie.”

Verf

Tot slot is M-Power specifiek gemaakt om bij aanwervingen de nieuwe dynamiek positief te beïnvloeden. “Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende, die het evenwicht en de diversiteit in het team in balans moet houden”, weten de zaakvoerders van Marcells Journey. “De toegevoegde waarde die de nieuwe leden kunnen gaan bieden, komt best meteen uit de verf, zodat een positieve start kan genomen worden.”

“Als kers op de taart heeft iedere deelnemer en leidinggevende na afloop van het spel een individueel actieplan waarmee direct aan de slag kan gegaan worden. Eens deze zijn toegepast, is het kwestie van de positieve veranderingen in stand te houden en te blijven aanwakkeren. Op cruciale momenten, bijvoorbeeld als er andere takenpakketten komen, nieuwe mensen moeten ingepast worden, evaluatiegesprekken gaan plaatsvinden of er nieuwe conflicten opduiken, kan dan het spel opnieuw gespeeld worden op het juiste niveau. En zo kunnen ook die spanningen naar de prullenmand worden verwezen.”

(km) - Foto: StudioVision 

4 september 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook