Ouderschap
Vorige

1 van 104

Volgende

Nieuw vanaf 2019: pleegouderverlof

Pleegouder met pleegkind
Het pleegouderverlof is voorbehouden voor werknemers die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in hun gezin onthalen.
Pleegouders hebben recht op 6 dagen verlof. Vanaf 1 januari 2019 komt er een echt pleegouderverlof bovenop.

Vóór 1 januari 2019: 6 dagen

Een pleegouder heeft het recht om maximaal 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk. Als het gezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, moeten die 6 dagen onder hen verdeeld worden.

Die verlofdagen kunnen enkel opgenomen worden voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten in verband met de pleegzorg. Bijvoorbeeld om zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten bij te wonen. Lees hier meer over de voorwaarden en vergoeding voor die 6 verlofdagen. 

Vanaf 1 januari 2019: 6 weken

Voor het vervullen van zorgtaken bestond er geen recht op verlof. Vanaf 1 januari 2019 komt hier verandering in: per ouder komt er een eenmalig recht op maximaal 6 weken pleegouderverlof.

Voor wie?

Het pleegouderverlof is enkel voorbehouden voor werknemers die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in hun gezin onthalen. Wanneer is er sprake van langdurige pleegzorg? Als het bij aanvang van de pleegzorg duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

In de periode 2019-2027 zal de duur van het pleegouderverlof stelselmatig verhoogd worden. De bijkomende weken moeten in het geval dat er twee pleegouders zijn aangesteld, tussen hen onderling verdeeld worden.

Bijkomende weken te verdelen tussen de pleegouders Maximum indien eenoudergezin Maximum (per gezin) indien 2 pleegouders
Vanaf 1 januari 2019 1 week 6+1=7 weken 6+6+1=13 weken
Vanaf 1 januari 2021 2 weken 6+2=8 weken 6+6+2=14 weken
Vanaf 1 januari 2023 3 weken 6+3=9 weken 6+6+3=15 weken
Vanaf 1 januari 2025 4 weken 6+4=10 weken 6+6+4=16 weken
Vanaf 1 januari 2027 5 weken 6+5=11 weken 6+6+5=17 weken

Van de 11 weken in 2027 bijvoorbeeld zal elke pleegouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide pleegouders worden verdeeld.

Verdubbeling pleegouderverlof

Er bestaan regels voor de uitoefening van het langdurig pleegouderverlof.

  • De maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld in geval van pleegzorg voor een gehandicapt kind.
  • De maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken per pleegouder verlengd bij gelijktijdig onthaal van meerdere pleegkinderen.
  • De pleegouder moet de werkgever verwittigen als hij gebruik wil maken van zijn recht op pleegouderverlof, de pleegouder wordt beschermd tegen ontslag.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen de twaalf maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Merk op dat het pleegzorgverlof enkel kan worden opgenomen in het kader van de pleegzorg voor kinderen. Op de 6 afwezigheidsdagen voor het vervullen van formaliteiten, kan daarentegen aanspraak worden gemaakt zowel in het kader van de plaatsing van minderjarigen als in het kader van de plaatsing van gehandicapten.

Loon of uitkering?

Tijdens de 6 kalenderdagen per jaar waarop een pleegouder afwezig mag zijn voor het vervullen van formaliteiten en opdrachten, heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding van de RVA.

Tijdens het langdurig pleegouderverlof (6 weken plus de bijkomende weken) zal de werknemer recht hebben op uitkeringen van het ziekenfonds. Een nog uit te vaardigen Koninklijk Besluit zal wellicht bepalen dat de werknemer tijdens de drie eerste dagen van het langdurig pleegouderverlof recht heeft op zijn gewoon loon.

(mr) 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Nieuw vanaf 2019: pleegouderverlof

Pleegouder met pleegkind
Het pleegouderverlof is voorbehouden voor werknemers die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in hun gezin onthalen.
Pleegouders hebben recht op 6 dagen verlof. Vanaf 1 januari 2019 komt er een echt pleegouderverlof bovenop.

Vóór 1 januari 2019: 6 dagen

Een pleegouder heeft het recht om maximaal 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk. Als het gezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, moeten die 6 dagen onder hen verdeeld worden.

Die verlofdagen kunnen enkel opgenomen worden voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten in verband met de pleegzorg. Bijvoorbeeld om zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten bij te wonen. Lees hier meer over de voorwaarden en vergoeding voor die 6 verlofdagen. 

Vanaf 1 januari 2019: 6 weken

Voor het vervullen van zorgtaken bestond er geen recht op verlof. Vanaf 1 januari 2019 komt hier verandering in: per ouder komt er een eenmalig recht op maximaal 6 weken pleegouderverlof.

Voor wie?

Het pleegouderverlof is enkel voorbehouden voor werknemers die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in hun gezin onthalen. Wanneer is er sprake van langdurige pleegzorg? Als het bij aanvang van de pleegzorg duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

In de periode 2019-2027 zal de duur van het pleegouderverlof stelselmatig verhoogd worden. De bijkomende weken moeten in het geval dat er twee pleegouders zijn aangesteld, tussen hen onderling verdeeld worden.

Bijkomende weken te verdelen tussen de pleegouders Maximum indien eenoudergezin Maximum (per gezin) indien 2 pleegouders
Vanaf 1 januari 2019 1 week 6+1=7 weken 6+6+1=13 weken
Vanaf 1 januari 2021 2 weken 6+2=8 weken 6+6+2=14 weken
Vanaf 1 januari 2023 3 weken 6+3=9 weken 6+6+3=15 weken
Vanaf 1 januari 2025 4 weken 6+4=10 weken 6+6+4=16 weken
Vanaf 1 januari 2027 5 weken 6+5=11 weken 6+6+5=17 weken

Van de 11 weken in 2027 bijvoorbeeld zal elke pleegouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide pleegouders worden verdeeld.

Verdubbeling pleegouderverlof

Er bestaan regels voor de uitoefening van het langdurig pleegouderverlof.

  • De maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld in geval van pleegzorg voor een gehandicapt kind.
  • De maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken per pleegouder verlengd bij gelijktijdig onthaal van meerdere pleegkinderen.
  • De pleegouder moet de werkgever verwittigen als hij gebruik wil maken van zijn recht op pleegouderverlof, de pleegouder wordt beschermd tegen ontslag.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen de twaalf maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Merk op dat het pleegzorgverlof enkel kan worden opgenomen in het kader van de pleegzorg voor kinderen. Op de 6 afwezigheidsdagen voor het vervullen van formaliteiten, kan daarentegen aanspraak worden gemaakt zowel in het kader van de plaatsing van minderjarigen als in het kader van de plaatsing van gehandicapten.

Loon of uitkering?

Tijdens de 6 kalenderdagen per jaar waarop een pleegouder afwezig mag zijn voor het vervullen van formaliteiten en opdrachten, heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding van de RVA.

Tijdens het langdurig pleegouderverlof (6 weken plus de bijkomende weken) zal de werknemer recht hebben op uitkeringen van het ziekenfonds. Een nog uit te vaardigen Koninklijk Besluit zal wellicht bepalen dat de werknemer tijdens de drie eerste dagen van het langdurig pleegouderverlof recht heeft op zijn gewoon loon.

(mr) 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook