Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 193

Volgende

Heb ik recht op adoptieverlof?

adoptieverlof, ook voor papa's
Een adoptieprocedure kan lang duren. Als je eenmaal je kindje hebt geadopteerd, wil je er natuurlijk zoveel mogelijk tijd mee spenderen.

Vanaf 1 januari 2019 heeft elke werknemer die een kind adopteert recht op 6 weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Dat werd bepaald in de wet van 6 september 2018, die ook het pleegouderverlof beschrijft.

Vóór 1 januari 2019: afhankelijk van de leeftijd

Tot 1 januari 2019 had je recht op maximum 6 weken per ouder wanneer het geadopteerde kind jonger dan 3 jaar was. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar bedroeg het adoptieverlof maximum 4 weken per ouder. En indien het kind ouder was dan 8 jaar, kreeg je geen adoptieverlof.

Vanaf 1 januari 2019: 6 weken

Voortaan bedraagt het adoptieverlof maximum 6 weken per ouder, ongeacht de leeftijd van het kind. De maximumleeftijd van 8 jaar verdwijnt bovendien. Het kind moet wel nog steeds minderjarig zijn.

In geval van de adoptie van een gehandicapt kind heb je recht op maximum 12 weken.

En goed om weten: in de periode 2019-2027 zal de duur van het adoptie- en pleegouderverlof nog stelselmatig verhoogd worden. Om de 2 jaar komt er telkens een week adoptieverlof bij. Als er twee adoptieouders zijn, zullen die bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld worden.

Hierdoor zal er tegen 2027 een adoptieverlof zijn van 17 weken, waarvan twee keer 6 weken op te nemen door beide ouders afzonderlijk en daarbovenop 5 weken die onderling tussen de beide adoptieouders verdeeld moeten worden.

Bijkomende weken te verdelen tussen de adoptieouders Maximum indien eenoudergezin Maximum (per gezin) indien 2 adoptieouders
Vanaf 1 januari 2019 1 week 6+1=7 weken 6+6+1=13 weken
Vanaf 1 januari 2021 2 weken 6+2=8 weken 6+6+2=14 weken
Vanaf 1 januari 2023 3 weken 6+3=9 weken 6+6+3=15 weken
Vanaf 1 januari 2025 4 weken 6+4=10 weken 6+6+4=16 weken
Vanaf 1 januari 2027 5 weken 6+5=11 weken 6+6+5=17 weken

Bij de verdeling van de bijkomende weken tussen de adoptieouders wordt in voorkomend geval ook rekening gehouden met het adoptieverlof in de regeling van de zelfstandigen.

Bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd.

Vanaf wanneer verlof mogelijk?

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het in het geval van een interlandelijke adoptie mogelijk het adoptieverlof al een aanvang te laten nemen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Dat laat de werknemer toe het kind op te halen in het land van herkomst.

Wanneer je werkgever verwittigen?

Je moet je werkgever ten minste een maand voor de opname van het adoptieverlof schriftelijk op de hoogte brengen.

Nieuw is dat nu uitdrukkelijk in de wet wordt bepaald dat de termijn van een maand in overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer kan worden ingekort.

Recht op loon of uitkering?

Tijdens de eerste 3 dagen van het adoptieverlof heb je recht op je normale loon. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds, die 82 procent van het begrensd brutoloon bedraagt.

(kv) - Bron: SoConsult.be

2 januari 2019
Aanbevolen jobs

Heb ik recht op adoptieverlof?

adoptieverlof, ook voor papa's
Een adoptieprocedure kan lang duren. Als je eenmaal je kindje hebt geadopteerd, wil je er natuurlijk zoveel mogelijk tijd mee spenderen.

Vanaf 1 januari 2019 heeft elke werknemer die een kind adopteert recht op 6 weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Dat werd bepaald in de wet van 6 september 2018, die ook het pleegouderverlof beschrijft.

Vóór 1 januari 2019: afhankelijk van de leeftijd

Tot 1 januari 2019 had je recht op maximum 6 weken per ouder wanneer het geadopteerde kind jonger dan 3 jaar was. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar bedroeg het adoptieverlof maximum 4 weken per ouder. En indien het kind ouder was dan 8 jaar, kreeg je geen adoptieverlof.

Vanaf 1 januari 2019: 6 weken

Voortaan bedraagt het adoptieverlof maximum 6 weken per ouder, ongeacht de leeftijd van het kind. De maximumleeftijd van 8 jaar verdwijnt bovendien. Het kind moet wel nog steeds minderjarig zijn.

In geval van de adoptie van een gehandicapt kind heb je recht op maximum 12 weken.

En goed om weten: in de periode 2019-2027 zal de duur van het adoptie- en pleegouderverlof nog stelselmatig verhoogd worden. Om de 2 jaar komt er telkens een week adoptieverlof bij. Als er twee adoptieouders zijn, zullen die bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld worden.

Hierdoor zal er tegen 2027 een adoptieverlof zijn van 17 weken, waarvan twee keer 6 weken op te nemen door beide ouders afzonderlijk en daarbovenop 5 weken die onderling tussen de beide adoptieouders verdeeld moeten worden.

Bijkomende weken te verdelen tussen de adoptieouders Maximum indien eenoudergezin Maximum (per gezin) indien 2 adoptieouders
Vanaf 1 januari 2019 1 week 6+1=7 weken 6+6+1=13 weken
Vanaf 1 januari 2021 2 weken 6+2=8 weken 6+6+2=14 weken
Vanaf 1 januari 2023 3 weken 6+3=9 weken 6+6+3=15 weken
Vanaf 1 januari 2025 4 weken 6+4=10 weken 6+6+4=16 weken
Vanaf 1 januari 2027 5 weken 6+5=11 weken 6+6+5=17 weken

Bij de verdeling van de bijkomende weken tussen de adoptieouders wordt in voorkomend geval ook rekening gehouden met het adoptieverlof in de regeling van de zelfstandigen.

Bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd.

Vanaf wanneer verlof mogelijk?

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het in het geval van een interlandelijke adoptie mogelijk het adoptieverlof al een aanvang te laten nemen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Dat laat de werknemer toe het kind op te halen in het land van herkomst.

Wanneer je werkgever verwittigen?

Je moet je werkgever ten minste een maand voor de opname van het adoptieverlof schriftelijk op de hoogte brengen.

Nieuw is dat nu uitdrukkelijk in de wet wordt bepaald dat de termijn van een maand in overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer kan worden ingekort.

Recht op loon of uitkering?

Tijdens de eerste 3 dagen van het adoptieverlof heb je recht op je normale loon. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds, die 82 procent van het begrensd brutoloon bedraagt.

(kv) - Bron: SoConsult.be

2 januari 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook