Opleidingen
Vorige

1 van 262

Volgende

Mag ik minder werken als ik een (verplichte) opleiding volg?

Het vinden van een goed evenwicht tussen werk en opleiding is niet steeds eenvoudig. Enerzijds moet je als werknemer je job uitoefenen zoals overeengekomen in je arbeidsovereenkomst, anderzijds ben je uiteraard dankbaar dat je de kans krijgt een opleiding te volgen waardoor je je kan ontwikkelen.
#

Al heeft de wetgever nergens expliciet geregeld dat een werkgever minder werk zou moeten geven aan een werknemer die een opleiding volgt, spreekt het uiteraard voor zich dat een werkgever er moet op toezien dat het werk van zijn werknemers kan verricht worden in behoorlijke omstandigheden. Zo moet hij onder meer rekening houden met de overeengekomen arbeidsduur, de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Met andere woorden, het moet nog steeds mogelijk zijn om jouw job uit te voeren binnen de grenzen van jouw arbeidsovereenkomst.

Educatief verlof

Indien je tijdens het volgen van een opleiding moeilijkheden ondervindt om het werk naar behoren uit te voeren, kan je dit probleem aankaarten bij jouw werkgever. Misschien is een tijdelijke herverdeling, voor zolang de opleiding duurt, van een aantal taken onder jouw collega’s een mogelijke oplossing.

Blijft de combinatie werk en opleiding moeilijk, dan kan het aanvragen van betaald educatief verlof een oplossing bieden. Dit systeem laat aan de werknemer toe afwezig te zijn van het werk om een welbepaalde vorming of opleiding te volgen, met behoud van het normale loon (geplafonneerd). Opgelet: enkel de specifiek door de wet beoogde opleidingen geven recht op educatief verlof. Bovendien moet de opleiding minimum 32 uur per jaar tellen. Ga dus altijd na of jouw opleiding in aanmerking komt voor het opnemen van educatief verlof.

TIjdskrediet

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van tijdskrediet, waardoor je loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbroken wordt. Aan het tijdskrediet zijn uiteraard regels en voorwaarden verbonden. Ook hier moet je nagaan of je in aanmerking komt.

Scholingsbeding

Tot slot: zeker voor de duurdere en langere opleidingen sluiten heel wat werkgevers een scholingsbeding af met hun werknemers. Je volgt dan een opleiding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op kosten van de werkgever. Maar tegelijkertijd brengt dit een verplichting mee. Indien je tijdens de duur van het scholingsbeding het bedrijf verlaat, zal je een gedeelte van de opleidingskosten moeten terugbetalen aan jouw werkgever.

in samenwerking met Securex 15 februari 2011
Aanbevolen jobs

Mag ik minder werken als ik een (verplichte) opleiding volg?

Het vinden van een goed evenwicht tussen werk en opleiding is niet steeds eenvoudig. Enerzijds moet je als werknemer je job uitoefenen zoals overeengekomen in je arbeidsovereenkomst, anderzijds ben je uiteraard dankbaar dat je de kans krijgt een opleiding te volgen waardoor je je kan ontwikkelen.
#

Al heeft de wetgever nergens expliciet geregeld dat een werkgever minder werk zou moeten geven aan een werknemer die een opleiding volgt, spreekt het uiteraard voor zich dat een werkgever er moet op toezien dat het werk van zijn werknemers kan verricht worden in behoorlijke omstandigheden. Zo moet hij onder meer rekening houden met de overeengekomen arbeidsduur, de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Met andere woorden, het moet nog steeds mogelijk zijn om jouw job uit te voeren binnen de grenzen van jouw arbeidsovereenkomst.

Educatief verlof

Indien je tijdens het volgen van een opleiding moeilijkheden ondervindt om het werk naar behoren uit te voeren, kan je dit probleem aankaarten bij jouw werkgever. Misschien is een tijdelijke herverdeling, voor zolang de opleiding duurt, van een aantal taken onder jouw collega’s een mogelijke oplossing.

Blijft de combinatie werk en opleiding moeilijk, dan kan het aanvragen van betaald educatief verlof een oplossing bieden. Dit systeem laat aan de werknemer toe afwezig te zijn van het werk om een welbepaalde vorming of opleiding te volgen, met behoud van het normale loon (geplafonneerd). Opgelet: enkel de specifiek door de wet beoogde opleidingen geven recht op educatief verlof. Bovendien moet de opleiding minimum 32 uur per jaar tellen. Ga dus altijd na of jouw opleiding in aanmerking komt voor het opnemen van educatief verlof.

TIjdskrediet

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van tijdskrediet, waardoor je loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbroken wordt. Aan het tijdskrediet zijn uiteraard regels en voorwaarden verbonden. Ook hier moet je nagaan of je in aanmerking komt.

Scholingsbeding

Tot slot: zeker voor de duurdere en langere opleidingen sluiten heel wat werkgevers een scholingsbeding af met hun werknemers. Je volgt dan een opleiding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op kosten van de werkgever. Maar tegelijkertijd brengt dit een verplichting mee. Indien je tijdens de duur van het scholingsbeding het bedrijf verlaat, zal je een gedeelte van de opleidingskosten moeten terugbetalen aan jouw werkgever.

in samenwerking met Securex 15 februari 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook