Opleidingen
Vorige

1 van 279

Volgende

Ik moet mijn opleiding terugbetalen als ik ontslag neem. Kan dat zomaar?

Mijn werkgever stelt voor dat ik een (dure) opleiding volg, maar wil de garantie dat ik een deel terugbetaal als ik binnen het jaar de firma verlaat. Kan dat?
#

Je kan met je werkgever inderdaad overeenkomen dat je op zijn kosten een opleiding volgt en dat je een gedeelte van de kosten zal terugbetalen als je de onderneming verlaat voor het einde van de door de partijen overeengekomen periode. Zulk een afspraak is slechts wettelijk bij naleving van strikte voorwaarden die op het zogenaamde scholingsbeding van toepassing zijn.

Dit betekent dat een overeenkomst over de terugbetaling van opleidingskosten bij voortijdig vertrek slechts afdwingbaar is indien:

 • je voltijdse jaarloon hoger is dan 30.327 euro (bedrag van toepassing op 1 januari 2010);
 • de opleiding je toelaat om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
 • de opleiding ofwel ten minste 80 uren opleiding voorziet ofwel een waarde heeft hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (d.i. 2.774,98 euro);
 • deze opleiding mag niet door een wet of reglement vereist zijn voor de uitoefening van je beroep.

Jullie moeten ook een specifieke schriftelijke overeenkomst sluiten voor het begin van de opleiding. Die overeenkomst moet een aantal vermeldingen bevatten: informatie over de opleiding (omschrijving, duur, plaats en kost), de begindatum en de geldingsduur (maximum 3 jaar) van het scholingsbeding en, tenslotte, het terug te betalen bedrag.

Dat bedrag moet verminderen naarmate je na de opleiding bij je werkgever blijft en mag niet meer bedragen dan:

 • 80 procent van de kost indien je vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode;
 • 50 procent van de kost indien je vertrekt tussen 1/3 en 2/3 van de overeengekomen periode;
 • 20 procent van de kost indien je vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode.

In geen geval mag het terug te betalen bedrag hoger zijn dan 30% van het jaarloon.

Het scholingsbeding is niet van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode of nadien, bij ontslag door de werkgever. Wanneer je niet zelf verantwoordelijk bent voor je vertrek, moet je dus geen opleidingskosten terugbetalen.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

13 december 2010
Aanbevolen jobs

Ik moet mijn opleiding terugbetalen als ik ontslag neem. Kan dat zomaar?

Mijn werkgever stelt voor dat ik een (dure) opleiding volg, maar wil de garantie dat ik een deel terugbetaal als ik binnen het jaar de firma verlaat. Kan dat?
#

Je kan met je werkgever inderdaad overeenkomen dat je op zijn kosten een opleiding volgt en dat je een gedeelte van de kosten zal terugbetalen als je de onderneming verlaat voor het einde van de door de partijen overeengekomen periode. Zulk een afspraak is slechts wettelijk bij naleving van strikte voorwaarden die op het zogenaamde scholingsbeding van toepassing zijn.

Dit betekent dat een overeenkomst over de terugbetaling van opleidingskosten bij voortijdig vertrek slechts afdwingbaar is indien:

 • je voltijdse jaarloon hoger is dan 30.327 euro (bedrag van toepassing op 1 januari 2010);
 • de opleiding je toelaat om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
 • de opleiding ofwel ten minste 80 uren opleiding voorziet ofwel een waarde heeft hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (d.i. 2.774,98 euro);
 • deze opleiding mag niet door een wet of reglement vereist zijn voor de uitoefening van je beroep.

Jullie moeten ook een specifieke schriftelijke overeenkomst sluiten voor het begin van de opleiding. Die overeenkomst moet een aantal vermeldingen bevatten: informatie over de opleiding (omschrijving, duur, plaats en kost), de begindatum en de geldingsduur (maximum 3 jaar) van het scholingsbeding en, tenslotte, het terug te betalen bedrag.

Dat bedrag moet verminderen naarmate je na de opleiding bij je werkgever blijft en mag niet meer bedragen dan:

 • 80 procent van de kost indien je vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode;
 • 50 procent van de kost indien je vertrekt tussen 1/3 en 2/3 van de overeengekomen periode;
 • 20 procent van de kost indien je vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode.

In geen geval mag het terug te betalen bedrag hoger zijn dan 30% van het jaarloon.

Het scholingsbeding is niet van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode of nadien, bij ontslag door de werkgever. Wanneer je niet zelf verantwoordelijk bent voor je vertrek, moet je dus geen opleidingskosten terugbetalen.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

13 december 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook