Sociaal verlof
Vorige

1 van 49

Volgende

Betaald educatief verlof voor elke mogelijke avondcursus?

De avondcursus die ik volg heeft geen nut voor mijn werk. Kan ik toch betaald educatief verlof aanvragen?
#

Om recht te hebben op betaald educatief verlof, is het niet noodzakelijk dat de opleiding die je volgt, een band met je beroepsactiviteit heeft. Je werkgever kan zich dus niet tegen de toekenning van het betaald educatief verlof verzetten met als enige reden dat de gevolgde opleiding niets te maken heeft met de activiteiten van het bedrijf of met de functie die je uitoefent.

De voorwaarden

Je zal wel enkel recht hebben op betaald educatief verlof indien de opleiding die je volgt minimum 32 uur per jaar omvat en uitdrukkelijk door de wet beoogd is. Dit laatste kan je altijd navragen bij de onderwijsinstelling waar je je cursus volgt.

Daarnaast moet je in principe voltijds tewerkgesteld zijn. Voor deeltijdse werknemers is er enkel recht op dit verlof als ze minstens 4/5 werken of met een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (minstens 1/3 van een voltijdse baan). Deeltijdse werknemers die minstens halftijds werken volgens een vast uurrooster maken ook aanspraak op het betaald educatief verlof, maar enkel voor beroepsopleidingen die samenvallen met de arbeidsuren.

Zijn de bovenvermelde voorwaarden vervuld, dan kan je werkgever je niet weigeren om betaald educatief verlof op te nemen. Je hebt uiteraard zelf ook nog een aantal verplichtingen om dit recht niet te verliezen.

De verplichtingen

Zo moet je het betaald educatief verlof bij je werkgever aanvragen voor 31 oktober. Bij die aanvraag voeg je het inschrijvingsattest van de school en vermeld je op welke dagen je het betaald educatief verlof zou willen opnemen. Dit laatste is belangrijk voor de planning in de onderneming: de werkgever mag het betaald educatief verlof niet weigeren, maar wanneer meerdere werknemers op dezelfde dagen dit verlof wensen op te nemen, mag hij wel een planning opmaken die ervoor zorgt dat er telkens slechts één werknemer tegelijkertijd afwezig is wegens betaald educatief verlof.

Daarnaast moet je elk trimester een attest van nauwgezetheid aan je werkgever overmaken. Dit attest wordt door de school afgeleverd en toont aan dat je de cursus effectief volgt en niet meer dan 10 procent van de tijd ongewettigd afwezig was tijdens de lessen. Je hebt er alle belang bij om deze formaliteit zo snel mogelijk te vervullen. Je werkgever mag het recht op het betaald educatief verlof tijdens het volgende trimester immers weigeren zolang hij niet in het bezit is van dit document.

in samenwerking met Securex 13 september 2010
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook