Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 373

Volgende
Volgend artikel:

Een ploegenpremie: wat is het, wie krijgt ze en hoeveel bedraagt ze?

Loon onderhandelen voor 3 op de 4 werknemers taboe

onderhandelen is taboe
Er rust nog steeds een taboe op het bespreken en onderhandelen van het loon, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, bij 2.500 werknemers. Maar liefst 74% van de werknemers heeft nog nooit onderhandeld over zijn of haar salaris. Gelukkig is de jongere generatie goed op weg om dit taboe te doorbreken door hun loon wél bespreekbaar te maken met hun leidinggevende.

Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de werknemers hun loon en de manier waarop opslag wordt gegeven niet rechtvaardig of eerlijk vindt. Een gebrek aan transparantie en een gemis aan ruimte voor bespreekbaarheid van de verloning met de leidinggevende staan een open en constructieve communicatie over de verloning in de weg, zo wordt gezegd.

Maar liefst 73,9% van de werknemers heeft nog nooit onderhandeld over hun loon. Bijna de helft (48,5%) geeft aan geen moment of ruimte te hebben om met hun baas over hun loon te spreken, terwijl 39,5% zelfs niet over hun loon dúrft te spreken.

Gelukkig met wat je verdient?

Hoe opslag vragen?

Slechts 23% van de werknemers is op de hoogte van de geldende regels en procedures om het loon te bepalen, blijkt ook. Hoewel een meerderheid (55,3%) zelf wil beslissen over de samenstelling van hun loon, heeft slechts 25% de mogelijkheid om gebruik te maken van een cafetariaplan.

Check: Zelf je loonpakket samenstellen... Kan dat zomaar?

“Mensen vergelijken zich met in hun ogen gelijken en hebben snel de neiging te vinden dat ze in vergelijking met anderen te weinig verdienen. Wanneer je toch denkt recht te hebben op een loonsverhoging, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan", adviseert Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team. Zo bied je de kans aan je werkgever om te motiveren wat daarvoor wordt verwacht en om uit te leggen wat de loonpolitiek is".

"Bedrijven hebben er op hun beurt baat bij om een transparant en duidelijk loonhuis op te stellen die aangeeft voor welke type functies je binnen welke vork valt want ons onderzoek leert dat er een correlatie is tussen loontevredenheid en werktevredenheid, -plezier en productiviteit," vervolledigt Van der Linden. ”Volledige loontransparantie werkt daarentegen contraproductief, leert de literatuur.”

Ontdek: De ultieme 5 tips om een hoger loon te onderhandelen

Jongeren méér, vrouwen minder

Opvallend is dat jongere werknemers (18-34 jaar) een positieve trend laten zien in het doorbreken van het taboe rond loononderhandelingen.

  • Meer dan 31% heeft al onderhandeld over zijn/haar loon. Dit tegenover 23% van de 35-54 jarigen en 22% van de 55-plussers.
  • Bijna 40% ziet ruimte om met zijn/haar baas over hun loon te spreken vs. 29% bij 35-54 jarigen en 24% bij 55-plussers.
  • Precies 42% durft wél met hun baas over hun loon onderhandelen, tegenover 39% van de 35-54 jarigen en 37% van de 55-plussers.

Voor vrouwen blijkt het taboe rond loononderhandelingen dan weer opvallend groter dan bij mannen.

  • Maar 17% van de vrouwen vatte al een gesprek met haar leidinggevende aan tegenover bijna 31% van de mannen.
  • Maar een kwart (24%) ziet voor onderhandeling ruimte of een geschikt moment. Bij mannen is dat ruim een derde (39%).
  • Bijna de helft (47%) van de mannen durft het loongesprek met zijn leidinggevende ook aan, tegenover amper 30% van de vrouwen.
Extra: 7 tips om meer te verdienen als vrouw

"Deze resultaten liggen in lijn met de stereotype verwachtingen die heersen in bedrijven: “jongeren zijn mondig” en “vrouwen onderhandelen niet”. Dergelijke stereotypes zorgen ervoor dat bepaalde groepen de stap niet durven zetten, maar zorgt er ook voor dat ze minder informatie krijgen over wat, wanneer, en met wie er onderhandeld kan worden en hoe je dat aanpakt", besluit Prof. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU-Leuven.

"De cultuur van de organisatie doet ertoe: versterkt de cultuur deze stereotypes of is er juist openheid naar wat er bespreekbaar is? In het algemeen blijkt dat vrouwen zijn meer succesvol in het onderhandelen wanneer ze proberen samen te werken: eerlijk zijn over hun noden, en zoeken naar een win-win in plaats van de competitie aan te gaan en bijvoorbeeld te liegen of bluffen om een groter voordeel te krijgen."

Onderhandelen over je loon: Hoe haal je het maximum uit je salaris?

(sj/kv) - Bron: Tempo-Team

26 februari 2024
Anderen bekeken ook