Langst in dienst verdient niet automatisch hoger loon?

Bij de meeste bedrijven stijgt het loon van werknemers naarmate zij langer in dienst zijn. Effectory, Nederlandse marktleider in medewerkersonderzoek, geeft echter aan dat dit niet langer vanzelfsprekend en houdbaar is.
#

Volgens de oprichter van Effectory en HR trendwatcher Guido Heezen is het huidige systeem waarin medewerkers alleen maar meer en nooit minder gaan verdienen in de toekomst onhoudbaar.

Ervaring?

"Beloning is heel lang gekoppeld geweest aan ervaring. Iemand die lang in dienst was, had nu eenmaal de meeste ervaring en was daardoor automatisch ook het meest waardevol. Maar de waarde van ervaring neemt sneller dan ooit af. Een kantoormedewerker die het niet meer redt met veel kennis van WordPerfect, een automonteur die het niet meer redt met het uit elkaar halen en in elkaar zetten van een motor ... Ervaring veroudert sneller dan ooit, terwijl beloning nog steeds als vanzelfsprekend omhoog gaat", legt Heezen uit.

"Verder blijkt uit onze medewerkersonderzoeken dat bijvoorbeeld de veranderingsgezindheid van medewerkers geleidelijk afneemt naarmate de lengte van het dienstverband toeneemt. Waarom is het dan zo vanzelfsprekend dat het salaris van werknemers alleen maar één kant op kan gaan?"

Negatieve gevolgen

Het huidige systeem waarin automatische loonstijging vanzelfsprekend is, heeft volgens Heezen een aantal negatieve gevolgen voor medewerkers én organisaties. "Het zorgt er op dit moment voor dat een groot aantal goed verdienende medewerkers vastzit in hun werk, als in een gouden kooi."

Heezen: "Deze mensen zullen niet snel weggaan, omdat de kans om ergens anders een vergelijkbare baan te vinden klein is. De waardering van hun collega's neemt echter af. Ook zien we organisaties massaal ontwijkgedrag vertonen. Ze bouwen cases op en grijpen reorganisaties aan om van goed verdienende medewerkers af te komen. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Ten slotte zien we dat talentvolle, nieuwere medewerkers geremd worden in hun groei. Zij zien dat er loonmatiging op hen wordt toegepast en voelen zich hierdoor onvoldoende erkend en gewaardeerd. Ze verdienen minder dan langer zittende werknemers, terwijl ze weten dat ze niet altijd slechter presteren."

Contributiegericht belonen

Wat is volgens Heezen dan wel een goede aanpak? "Organisaties die op lange termijn succesvol willen zijn, doen er goed aan om op een eerlijke, respectvolle manier het gesprek aan te gaan over ieders toegevoegde waarde", vertelt Heezen.

Contributiegericht belonen is volgens hem het devies. Waar nodig zal bijgevolg ook het gesprek worden aangegaan over het laten afnemen van beloning. "Zo kunnen meer medewerkers behouden blijven, met behoud van betrokkenheid, bevlogenheid, energie en flexibiliteit. Werknemers ontvangen een salaris dat zowel marktconform als reëel is, wanneer je kijkt naar de waarde voor de organisatie. Hier hebben zowel organisaties als medewerkers uiteindelijk profijt van."

(nm) – Bron: Effectory.nl 

3 januari 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook