Hoeveel ben ik waard? Vorige

1 van 242

Volgende

Is een nieuwe werkgever verplicht mijn anciënniteit te verrekenen in mijn loon?

Ik start in een gelijkaardige functie bij een nieuwe werkgever. Is die verplicht mijn anciënniteit te verrekenen in mijn loon?

27 januari 2010

Delen

jouw loon

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de werknemer die aan het sectorale barema betaald wordt en diegene die niet aan (dus boven) het barema betaald wordt.

Wanneer de werknemer aan het sectorale barema betaald wordt, speelt anciënniteit (ook wel beroepservaring genoemd) een belangrijke rol bij het bepalen van het loon. Sinds de omzetting van de Europese non-discriminatie wetgeving in het Belgisch recht mogen de barema’s niet meer gebaseerd zijn op leeftijd. In de meeste sectoren werden de vroegere leeftijdsbarema’s dan ook vervangen door zogenaamde beroepservaringbarema’s. Hierbij tellen de ervaring en de anciënniteit die de werknemer heeft opgebouwd in vroegere functies mee. Hij moet deze weliswaar zelf kunnen aantonen bij zijn nieuwe werkgever.

Wanneer de werknemer boven het barema betaald wordt, gelden andere regels. Wie bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, krijgt ook een gloednieuwe arbeidsovereenkomst. In deze situatie hoeft je werkgever geen rekening te houden met de rechten die je bij je vroegere werkgever hebt opgebouwd. Hij moet je anciënniteit dus niet overnemen. Hij is enkel verplicht de wettelijke en sectorale bepalingen die voor hem gelden na te leven.

Behoud van anciënniteit

Je kan uiteraard altijd via onderhandeling sommige voordelen, waaronder het behoud van je anciënniteit, proberen te behouden. Je ervaring in de functie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het is echter niet gebruikelijk dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst die hij met een nieuwe werknemer afsluit een anciënniteitsclausule opneemt. Hij moet dan immers niet alleen met deze conventionele anciënniteit rekening houden bij het bepalen van het loon, maar ook in het kader van andere sociale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor de bepaling van je opzeg in geval van beëindiging van je arbeidsovereenkomst.

Behoud van anciënniteit is daarentegen wel voorzien in geval van een overdracht van onderneming. Wat een overdracht precies is, wordt omschreven in de CAO nr. 32bis gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze bepaalt dat bij een overdracht de overnemer niet mag raken aan de bestaande arbeidsovereenkomsten, en dus ook niet aan de rechten, zoals de anciënniteit, en de plichten die hierin vervat zijn. Daarnaast zijn er ook sectoren (de non-profitsector bijvoorbeeld) die in hun sectorale CAO’s het behoud van de anciënniteit voorzien bij verandering van werkgever.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?