Krijg je loon als je tijdens de werkuren gaat stemmen?

1 juni 2010
Zondag 13 juni trekken we naar de stembus om een nieuw federaal parlement te kiezen. Maar wat als je die dag moet werken ? Moet je werkgever je loon betalen voor de tijd die je in het stemhokje staat?
stemmen

Wie op zondag moet werken, kan op de dag van de verkiezing voor een probleem komen te staan. Niet alleen als je moet stemmen, maar zeker ook als je als bijzitter bent opgeroepen. Hoe zit het dan met je loon?

Volgens SD Worx heb je als werknemer in geen enkele situatie recht hebben op loon voor de tijd waarop je je stem gaat uitbrengen. Je kan immers aan elke kiesgerechtigde een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Vind je niemand om die taak voor jou te vervullen, dan heb je in theorie recht op een gewaarborgd loon voor de tijd dat je afwezig bent op het werk om te gaan stammen.

Klein verlet

Word je opgeroepen om als voorzitter, bijzitter of secretaris te zetelen in een stem- of telbureau, dan heb je het recht om afwezig te zijn van het werk. De volgende bijzitters mogen gedurende de noodzakelijke tijd afwezig zijn onder de vorm van klein verlet.

Tijdens die periode hebben zij recht op hun loon:

  • bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlementsverkiezingen
  • bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlementsverkiezingen (max. vijf dagen)

Volgende personen genieten niet van dit voordeel. Hun afwezigheid op het werk wordt dus niet vergoed:

  • de voorzitter en de secretaris van de stembureaus en de bureaus voor stemopneming
  • de bijzitters in de secundaire stembureaus en de secundaire bureaus voor stemopneming

Wettige reden

Je kan als werknemer uiteraard proberen onder het zetelen in een stem- of telbureau uit te komen. Voorwaarde is dat je een wettige reden hebt. Welke redenen in aanmerking komen, staan niet juridisch omschreven en wordt beoordeeld door de voorzitters van de stembureaus. De bijzitters kunnen steeds gefundeerde beroepsredenen inroepen. Deze moeten wel geattesteerd worden door hun werkgever.

(ks) 

Aanbevolen jobs